Pagina opties

Groter
A A

Egyptische Poort

Voor de ontwikkeling van het gebied De Egyptische Poort is door de gemeente Bladel gekozen voor een vernieuwende aanpak waarbij de gemeenteraad en de verschillende belanghebbenden mee konden denken over wat zij wenselijk vinden voor het gebied.
Op 29 en 30 mei 2017 heeft een ontwerpatelier plaatsgevonden. In dat ontwerpatelier zijn door vijftien ontwerpers en vier ambtenaren onder begeleiding van drie ervaren mentoren vijf visies voor De Egyptische Poort ontwikkeld. Deze visies zijn opgenomen in het Scenarioboek De Egyptische Poort Bladel, juli 2017, hieronder te downloaden.

Deze visies zijn op 10 juli 2017 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De visies worden op zaterdag 29 juli van 17.30 - 18.00 uur aan het publiek gepresenteerd op het Totaalfestival in Bladel, in het item “Wa, Echt: www.totaalfestival.nl.

Op 21 september maakt de gemeenteraad een keuze voor één of meerdere scenario’s die verder zal/zullen worden uitgewerkt voor De Egyptische Poort.

Onder het item: Eerdere communicatie, vindt u de eerdere communicatie met betrekking tot De Egyptische Poort, een sfeerimpressie van het ontwerpatelier.

  • Egyptische Poort

    (07-03-2019)

    In de commissievergadering van 25 februari jl. presenteerde het college van burgemeester en wethouders de stand van zaken rondom de gebiedsontwikkeling Egyptische Poort. In de afgelopen periode heeft bureau Buur de twee eerder door de raad gekozen scenario’s “De Kempische Poort” en “De toren van Bladel” met vier amendementen samengevoegd tot één scenario.