Pagina opties

Groter

Egyptische Poort

Voor de ontwikkeling van het gebied De Egyptische Poort is door de gemeente Bladel in 2017 gekozen voor een vernieuwende aanpak waarbij de gemeenteraad en de verschillende belanghebbenden mee konden denken over wat zij wenselijk vinden voor het gebied.
Op 29 en 30 mei 2017 heeft een ontwerpatelier plaatsgevonden. In dat ontwerpatelier zijn door vijftien ontwerpers en vier ambtenaren onder begeleiding van drie ervaren mentoren vijf visies voor De Egyptische Poort ontwikkeld. Deze visies zijn opgenomen in het Scenarioboek De Egyptische Poort Bladel, juli 2017, hieronder te downloaden.

Op 21 september 2017 koos de gemeenteraad voor een combinatie van twee scenario’s die verder worden uitgewerkt voor De Egyptische Poort. Het gaat om “De Kempische Poort” en “De toren van Bladel”. Onder het item: Eerdere communicatie, vindt u deze scenario’s en de eerdere communicatie met betrekking tot De Egyptische Poort plus een sfeerimpressie van het ontwerpatelier.
Inmiddels is het gecombineerde scenario verder uitgewerkt. Deze uitwerking ligt voor besluitvorming voor in de raadsvergadering van 9 mei 2019.

De belangrijkste kenmerken van de gecombineerde scenario’s zijn:

- het versterken van de groenstructuur;
- het plannen van woningbouw in de omgeving van de Leemskuilen;
- het oprichten van recreatiewater in de buurt van het huidige zwembad;
- het creëren van een overgang van bedrijventerrein de Sleutel richting de Egyptische Poort door daar lichte bedrijvigheid te combineren met wonen;
- het realiseren van een ongelijkvloerse overgang met de N284.
Er is een aantal keuzemogelijkheden opgenomen. De grootste verschillen in die keuzes zitten in de vraag waar en hoe de overgang met de N284 gerealiseerd zal worden. Er kan gekozen worden voor een doelmatige overgang (een brug of tunnel) voor langzaam verkeer maar het is ook mogelijk het hele kruispunt te wijzigen en de N284 helemaal of half verdiept aan te leggen.

Onder aan deze pagina leest u de recente nieuwsberichten die er zijn over De Egyptische Poort.