Pagina opties

Groter

De Groene Long

Doet u mee in project de Groene Long?

Wilt u uw droom realiseren in de Groene Long? Of een handje helpen bij andere initiatieven in dit gebied? Dan kunt u nog mee doen.

Het gebied ‘De Groene Long’ is gelegen tussen Beemdstraat, Postelweg en Zwartakkers. Dit gebied wordt ontwikkeld middels een participatief proces. Dat betekent dat u als inwoner, vereniging of kleine ondernemer MKB de vrijheid krijgt om in het gebied iets moois te realiseren of hierbij te helpen. U bent ook welkom als u geïnteresseerd bent in sponsoring van een initiatief.

Actuele stand van zaken

Op 4 april 2019 is een informatie– en consultatieavond gehouden, waar iedereen zijn of haar mening kon geven over de al dan niet gewenste ontwikkeling van het gebied. Naar aanleiding hiervan zijn kaders opgesteld, die op 20 juni zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens heeft de gemeente iedereen die een idee wil realiseren in de Groene Long, uitgenodigd zich te melden. In september is deze groep participanten voor het eerst bij elkaar gekomen om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Samen werken zij die ideeën de komende tijd verder uit.

De plannen worden getoetst aan de vooraf gestelde kaders. Zo hebben activiteiten die vallen binnen de functies ‘recreatie’, ‘natuur, landschap en klimaatadaptatie’ en ‘sport en beweging’ de voorkeur. Daarnaast moeten de plannen passen binnen de gewenste uitstraling en zoveel mogelijk samen met anderen zijn opgesteld. U kunt de visie met de gestelde kaders onder aan deze pagina vinden.

Meedoen?

Wilt u ook meedoen in dit bijzondere project of graag meer informatie? Neem dan contact op met het projectteam via groenelong@bladel.nl of 0497-361636.

Op de hoogte blijven?

Gedurende het project worden meerdere inloopmomenten georganiseerd. Deze zijn informeel van aard; u kunt gewoon even binnenlopen en uw vragen stellen aan één van de projectmedewerkers. In een later stadium, als de ideeën verder zijn uitgewerkt, zult u hier ook initiatiefnemers gaan treffen.

De eerste inloopmogelijkheid is op woensdag 30 oktober van 16.00 tot 19.00 uur in Den Herd, Emmaplein 4 te Bladel.