Pagina opties

Groter

Cliëntondersteuning

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Gemeenten hebben hierdoor de verantwoordelijkheid gekregen voor de totale ondersteuning van kwetsbare burgers op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Daar hoort ook bij dat gemeenten gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden. Wat is cliëntondersteuning precies en waar kunt u hiervoor terecht? In dit artikel geven wij u daarover informatie.

Wat is cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners geven informatie, advies en kortdurende ondersteuning, door u te helpen uw vraag duidelijk te krijgen, samen met u oplossingen te bedenken en keuzes te maken. Een cliëntondersteuner kan, als dat nodig is, helpen bij het inschakelen van hulp uit uw omgeving of de weg wijzen naar instanties.
Een cliëntondersteuner staat naast u en handelt vanuit uw belang. Op het moment dat een goede oplossing is gevonden, doet de ondersteuner een stapje terug, maar u kunt er weer een beroep op doen als dat nodig is. Omdat hierdoor onnodig beroep op zorg en ondersteuning kan worden voorkomen, heeft cliëntondersteuning ook een preventieve functie. Cliëntondersteuning leidt er uiteindelijk toe dat cliënten:

  • de weg naar informatie en hulp weten te vinden;
  • het gevoel hebben dat hun belang wordt gediend;
  • ondersteund worden in hun zelfredzaamheid en het inzetten van hun sociale netwerk;
  • zicht hebben op mogelijkheden en ondersteund worden bij het maken van een keuze.

Wanneer u met een Wmo-aanvraag bij het Zorgloket komt, wordt u, voorafgaand aan het onderzoek, gewezen op de mogelijkheid om cliëntondersteuning in te schakelen. Ondersteuning kan worden geboden door professionele organisaties, maar ook door familieleden of vrijwilligers.

Professionele cliëntondersteuning

De gemeente heeft professionele cliëntondersteuning ingekocht bij drie organisaties: MEE, GGzE en GOW Welzijnswerk. Door MEE Zuidoost-Brabant wordt ondersteuning geboden aan mensen met een beperking, door GGzE aan mensen met een psychiatrische beperking en door GOW Welzijnswerk aan ouderen. Een verzoek om ondersteuning wordt door het Zorgloket Bladel doorgegeven aan een van deze drie organisaties. Deze ondersteuning is gratis.

Cliëntondersteuning door vrijwilligers

U kunt ook zelf ondersteuning regelen met bijvoorbeeld mantelzorgers, mensen uit uw directe omgeving of vrijwilligers. Door het Zorgloket Bladel wordt niet doorverwezen naar deze vorm van ondersteuning. De reden daarvoor is dat, hoewel u ook bij de vrijwilligers mag rekenen op goede ondersteuning, de gemeente er geen verantwoordelijkheid voor kan dragen.

Voor cliëntondersteuning door vrijwilligers kunt u terecht bij onderstaande organisaties.

Informatiepunt Zorg Casteren

Paula Termeer
E-mail: zorginfo@denaord.nl 
Website: www.casteren.net
Tel: 06 - 30 86 54 17

Kempisch Inloophuis

Ineke Soetens
E-mail: info@kempischinloophuis.nl
Website: www.kempischinloophuis.nl
Tel: 06 - 14 59 99 00

Samenspraak de Zaligheden

Dolly van Rossem
E-mail: Samenspraakdezaligheden@gmail.com
Tel: 06 - 11 80 17 22

Autisme Informatie Centrum (AIC) De Kempen

Pia Thijssen
E-mail: Aic-dekempen@nva-nb.nl
Website: nva-nb.nl/nb
Tel: 06 - 20 39 54 76

Gezamenlijke seniorenverenigingen gemeente Bladel

Giel Verbeek
E-mail: g.verbeek21@chello.nl
Website: www.seniorenverenigingbladel.nl
Tel: 0497 - 38 11 72

Mariet Verdaat
E-mail: mariet@verdaat.org
Website: www.seniorenverenigingbladel.nl
Tel: 0497 - 38 29 19

Piet Hendriks
E-mail: paw.hendriks@hetnet.nl
Website: www.seniorenverenigingbladel.nl
Tel: 0497 - 38 50 61

Wanneer u meer informatie wilt over cliëntondersteuning of u zich hiervoor wilt aanmelden, dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket. U kunt het Zorgloket tijdens openingsuren (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur)  telefonisch bereiken of u kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis.