Pagina opties

Groter

Gemeenteraad kiest unaniem visie voor centrum Bladel (02-01-2019)

De afgelopen maanden is door veel betrokken partijen hard gewerkt aan een toekomstbestendige visie op het centrum van het dorp Bladel. De gemeente Bladel heeft vier bureaus gevraagd een conceptvisie te ontwikkelen. In deze visies is gevraagd om de input van bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers te verwerken. Voor de voortgang is gekozen om Ik-Onderneem! het proces onafhankelijk te laten begeleiden. Dat is belangrijk geweest omdat de uiteindelijke keuze, die door de gemeenteraad is gemaakt, steun moet hebben voor de verdere uitvoering en het daarmee ook een echt Bladelse invulling kan krijgen.

De gemeenteraad heeft op 20 december unaniem gekozen voor de visie van bureau De Zwarte Hond: ‘Onderneem de next Economy’. De visie biedt inspiratie voor nieuwe initiatieven en het is een uitnodiging om samen verder mee aan de slag te gaan.

Te downloaden: