Pagina opties

Groter

Belangrijke stap naar nieuwe supermarktlocatie voor centrum Bladel (04-03-2020)

Gemeente Bladel, eigenaren Posthof en ABN AMRO en eigenaar supermarkt Gindrapassage tekenen voor de toekomst van centrum Bladel

Op vrijdag 7 juni 2019 ondertekenden de eigenaren van de Posthof en ABN AMRO, de eigenaar van de supermarkt aan de Gindrapassage en de gemeente Bladel een intentieovereenkomst. Deze overeenkomst staat in het teken van een nieuwe supermarktlocatie voor maximaal twee supermarkten in het centrum van Bladel. Samen onderzoeken ze vanaf nu of de huidige supermarkt verplaatst kan worden van de Gindrapassage naar de locatie (voormalige) Posthof en (voormalige) ABN AMRO gebouw aan de markt. Een belangrijke stap richting het vernieuwde centrum, in lijn met de visie die de gemeenteraad op 20 december 2018 heeft vastgesteld.

Intensieve gesprekken

Met deze stap geven deze partijen aan serieus werk te willen maken van een goed bereikbare en aantrekkelijke supermarktlocatie. De opdracht is nu om de betrokken locaties, de (voormalige) Posthof en het (voormalig) ABN AMRO gebouw, te herontwikkelen tot supermarkt met woningen op de verdiepingen. Daarbij wordt ook gekeken naar een nieuwe bestemming voor de bestaande supermarkt aan de Gindrapassage.  

Wethouder Fons d’Haens: "Hoewel het gaat om een intentieovereenkomst en geen definitief besluit, hebben we vandaag een belangrijke stap voorwaarts gezet naar een vernieuwd centrum voor Bladel. De ruimte voor detailhandel is beperkt. Daarom kiezen we voor maximaal twee supermarkten in het centrum van Bladel. Met het positioneren van de nieuwe supermarkt aan de rand van het winkelgebied, versterken we het centrum. Dat past binnen het toekomstbeeld waar de gemeenteraad voor heeft gekozen met het vaststellen van de centrumvisie ‘Onderneem de Next Economy’ in december. Ik ben dan ook blij met de ondertekening van deze intentieovereenkomst. Hiermee laten we zien dat we de schouders eronder zetten en samen aan de slag willen.”

Vastgestelde visie: ‘Onderneem de Next Economy’

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad unaniem gekozen om verder te gaan met de visie ‘Onderneem de next Economy’, en is na een intensief en interactief voortraject met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden tot stand gekomen. De intentieovereenkomst vormt de eerste concrete stap voor de uitvoering van deze visie.