Honderd dagen burgemeester Bosma

Honderd dagen burgemeester Bosma

Verbinden en bemiddelen

Op 26 april jl. zaten de eerste 100 dagen van burgemeester Remco Bosma erop. Het predicaat ‘nieuw’ is er dus van af. De burgemeester heeft zijn tijd gebruikt om met medewerkers, inwoners, brandweer, politie, collegeleden en raadsleden te praten over belangrijke ‘Blaalse’ dossiers. Hij heeft een introductieprogramma doorlopen in alle kernen (een leuk filmpje daarover is binnenkort te zien op het YouTube kanaal van de gemeente Bladel) én hij heeft al diverse mooie evenementen mogen meemaken zoals carnaval en het decoreren van mensen die een koninklijke onderscheiding kregen op 26 april.

Hoe heeft burgemeester Bosma die eerste 100 dagen ervaren? “Als nieuwkomer ben je normaal gesproken een beetje een buitenstaander. Toch heb ik me zo geen moment gevoeld hier in de gemeente. Overal waar ik met mensen sprak, voelde ik me welkom. Dat was prettig. Als nieuweling kijk ik met een blanco blik en probeer ik te doorgronden wat er leeft, waar het goed gaat en waar misschien knelpunten zitten. Ik kom niet binnen om alles op de schop te gooien. Als ik ergens aan tafel schuif of wanneer mensen hier bij mij op de koffie - en niet te vergeten koek - komen, wil ik graag luisteren naar wat ze belangrijk vinden. Ik maak graag gebruik van hun kennis en ervaring en ik breng ook die van mij in; we zijn gelijkwaardig. Dan merk je dat je al snel een gezamenlijk vertrekpunt hebt”, vertelt Bosma.

Op de vraag of het burgemeesterschap anders is dan hij verwacht had, antwoordt Remco Bosma: “Ik was goed voorbereid op wat het burgemeesterschap zou inhouden. Maar de plaatselijke omstandigheden ken je niet, die moet je ondervinden in de praktijk. Ik merk dat ik heel weinig tijd doorbreng achter mijn bureau. Mijn uren zijn vooral gevuld met het spreken van inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en met het bezoeken van maatschappelijke organisaties om te zien waarmee ze in de praktijk mee bezig zijn. Als burgemeester van deze tijd beweeg je je tussen de mensen; je staat er niet boven. Je kunt betekenis toevoegen door goed te luisteren naar waar behoefte aan is. Vooral op de lange termijn. Ik doe dat niet door alles over te nemen. Maar juist door mensen die initiatieven willen ontplooien in de gemeente te verbinden en daar soms in te bemiddelen. Zodat ze het samen kunnen oppakken, waar nodig met hulp van de gemeente. Door duidelijke afspraken te maken over wie wat doet en hoe we ergens komen. Ik merk dat er veel goede ideeën zijn bij verenigingen en ondernemers. Daar moeten we gebruik van maken.”

En waar liggen de uitdagingen de komende periode? Bosma antwoordt bedachtzaam: “In het begin twijfelde ik: ‘het loopt hier in de gemeente wel heel soepel allemaal, zie ik niets over het hoofd?’. Die twijfel bleek overbodig; ik weet nu dat de dingen hier goed op de rit zijn en dat wil ik voortzetten. Een mooi voorbeeld daarvan is dat uit de Misdaadmeter bleek dat de gemeente Bladel de veiligste gemeente in Zuidoost-Brabant is. Daar mag ik zowel mijn voorgangers Peter Maas en Boy Swachten als de veiligheidsmedewerkers van de gemeente, buurtpreventievrijwilligers, alle inwoners en de politie voor bedanken.
Waar ik ook verder mee wil gaan is het blijven investeren in een goede samenwerking in de Kempen. Dat de colleges in de regio elkaar goed weten te vinden is prettig want op onderdelen kunnen we elkaar verstevigen. Ik heb er alle vertrouwen in dat die samenwerking goed blijft, ook op termijn met de komst van twee nieuwe burgemeesters in Eersel en Reusel-De Mierden”.

Foto's van de burgemeester en het college van Eric van Horrik

Pagina opties

Honderd dagen burgemeester Bosma

Verbinden en bemiddelen

Op 26 april jl. zaten de eerste 100 dagen van burgemeester Remco Bosma erop. Het predicaat ‘nieuw’ is er dus van af. De burgemeester heeft zijn tijd gebruikt om met medewerkers, inwoners, brandweer, politie, collegeleden en raadsleden te praten over belangrijke ‘Blaalse’ dossiers. Hij heeft een introductieprogramma doorlopen in alle kernen (een leuk filmpje daarover is binnenkort te zien op het YouTube kanaal van de gemeente Bladel) én hij heeft al diverse mooie evenementen mogen meemaken zoals carnaval en het decoreren van mensen die een koninklijke onderscheiding kregen op 26 april.

Hoe heeft burgemeester Bosma die eerste 100 dagen ervaren? “Als nieuwkomer ben je normaal gesproken een beetje een buitenstaander. Toch heb ik me zo geen moment gevoeld hier in de gemeente. Overal waar ik met mensen sprak, voelde ik me welkom. Dat was prettig. Als nieuweling kijk ik met een blanco blik en probeer ik te doorgronden wat er leeft, waar het goed gaat en waar misschien knelpunten zitten. Ik kom niet binnen om alles op de schop te gooien. Als ik ergens aan tafel schuif of wanneer mensen hier bij mij op de koffie - en niet te vergeten koek - komen, wil ik graag luisteren naar wat ze belangrijk vinden. Ik maak graag gebruik van hun kennis en ervaring en ik breng ook die van mij in; we zijn gelijkwaardig. Dan merk je dat je al snel een gezamenlijk vertrekpunt hebt”, vertelt Bosma.

Op de vraag of het burgemeesterschap anders is dan hij verwacht had, antwoordt Remco Bosma: “Ik was goed voorbereid op wat het burgemeesterschap zou inhouden. Maar de plaatselijke omstandigheden ken je niet, die moet je ondervinden in de praktijk. Ik merk dat ik heel weinig tijd doorbreng achter mijn bureau. Mijn uren zijn vooral gevuld met het spreken van inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en met het bezoeken van maatschappelijke organisaties om te zien waarmee ze in de praktijk mee bezig zijn. Als burgemeester van deze tijd beweeg je je tussen de mensen; je staat er niet boven. Je kunt betekenis toevoegen door goed te luisteren naar waar behoefte aan is. Vooral op de lange termijn. Ik doe dat niet door alles over te nemen. Maar juist door mensen die initiatieven willen ontplooien in de gemeente te verbinden en daar soms in te bemiddelen. Zodat ze het samen kunnen oppakken, waar nodig met hulp van de gemeente. Door duidelijke afspraken te maken over wie wat doet en hoe we ergens komen. Ik merk dat er veel goede ideeën zijn bij verenigingen en ondernemers. Daar moeten we gebruik van maken.”

En waar liggen de uitdagingen de komende periode? Bosma antwoordt bedachtzaam: “In het begin twijfelde ik: ‘het loopt hier in de gemeente wel heel soepel allemaal, zie ik niets over het hoofd?’. Die twijfel bleek overbodig; ik weet nu dat de dingen hier goed op de rit zijn en dat wil ik voortzetten. Een mooi voorbeeld daarvan is dat uit de Misdaadmeter bleek dat de gemeente Bladel de veiligste gemeente in Zuidoost-Brabant is. Daar mag ik zowel mijn voorgangers Peter Maas en Boy Swachten als de veiligheidsmedewerkers van de gemeente, buurtpreventievrijwilligers, alle inwoners en de politie voor bedanken.
Waar ik ook verder mee wil gaan is het blijven investeren in een goede samenwerking in de Kempen. Dat de colleges in de regio elkaar goed weten te vinden is prettig want op onderdelen kunnen we elkaar verstevigen. Ik heb er alle vertrouwen in dat die samenwerking goed blijft, ook op termijn met de komst van twee nieuwe burgemeesters in Eersel en Reusel-De Mierden”.

Foto's van de burgemeester en het college van Eric van Horrik