Gemeente Blade Dementievriendelijk vergeet mij niet logo

In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Het is belangrijk om mensen bewust te maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of voor een mantelzorger.
Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie.

Het DVG-netwerk

Op 28 februari 2012 tekende ex-wethouder Joan Veldhuizen als één van de eerste Brabantse wethouders de Intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente Bladel’. Een dementievriendelijke gemeente creëert een gemeenschap waarin mensen met dementie kunnen blijven functioneren. Een gemeenschap waarin ze iets mogen vergeten, waarin ze thuis gebracht worden als ze verdwalen en waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen. Om dit te bereiken neemt de gemeente Bladel het initiatief om partijen rondom dementie met elkaar te verbinden en het netwerk Dementievriendelijke gemeente Bladel te vormen.

Doelstelling

Als dementievriendelijke gemeente netwerk richten we ons op de volgende thema’s: 

 1. Beeldvorming; In onze gemeente kun je zonder taboes over dementie en de gevolgen daarvan spreken.
 2. Kennis; Instanties, ondernemers en inwoners hebben voldoende kennis over de gevolgen van de ziekte voor mensen met dementie.
 3. Integratie; Mensen met dementie maken deel uit van onze gemeenschap.
 4. Ontmoeting; Mensen met dementie en mantelzorgers hebben voldoende ontmoetingsmogelijkheden.
 5. Contact tussen generaties; Er is voldoende contact tussen jongeren en ouderen binnen onze gemeente.
 6. Welzijn voor mensen met dementie; Overheid, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners zien het potentieel in mensen met dementie en werken samen om hun welzijn te verbeteren.
 7. Autonomie; Mensen met dementie kunnen hun eigen keuzes maken.
 8. Lage drempels; In onze gemeente kunnen mensen met dementie gebruik maken van de aanwezige faciliteiten zoals verenigingen en winkels.
 9. Veilige samenleving; In onze gemeente kunnen mensen met (beginnende) dementie thuis blijven wonen. Inwoners, hulpverleners en zorgprofessionals bieden voldoende ondersteuning hierbij.
 10. Gemeentebreed; Met betrekking tot alle leefgebieden organiseren we projecten.

Om deze doelstellingen te realiseren organiseren we als netwerk door het hele jaar heen diverse mooie en waardevolle activiteiten voor mensen met dementie en hun partner/mantelzorger(s). Ook vindt elk jaar in september de week van de dementie plaats. Een week met diverse activiteiten die elk jaar in het teken staat van een ander thema.

Doelgroepen

Het netwerk Dementievriendelijke gemeente (DVG) Bladel focust zich op iedere inwoner van de gemeente Bladel. Overtuiging hierbij is dat we samen de Dementievriendelijke gemeente tot stand brengen. De volgende doelgroepen worden dan ook betrokken:

 • Sociaal-culturele organisaties

Lokale ouderenbond(en),vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen,  jongerenorganisaties, sportclubs, hobbyclubs, vrijwilligerswerk, toeristische sector en culturele sector.

 • Mensen met dementie en hun omgeving

Gezin en familie, mantelzorgers, vrienden en kennissen.

 • De zorgverlener

Huisartsen, andere zorgverleners eerste lijn en thuiszorgorganisaties.

 • Algemeen

Ondernemers, banken, politie, media en alle leeftijdsgroepen (van kleuters tot senioren).

 • Netwerk DVG / PG raad / Dementieambassadeurs 

Deelnemers van het netwerk Dementievriendelijke gemeente Bladel en dementie-ambassadeurs per dorpskern.

Netwerkpartners

Interne afstemming in het netwerk Dementievriendelijke gemeente Bladel vindt plaats onder de netwerkpartners. De netwerkpartners zijn:

 • Gemeente Bladel
 • Stichting Steunpunt de Kloostertuin
 • Wél! Welzijn de Kempen
 • Zorg in Oktober
 • Buurtzorg
 • Dementieambassadeurs
 • Zuidzorg
 • Bibliotheek de Kempen
 • Den Aord
 • Vrijwilligers           

Overige betrokkenen zijn:

 • Alzheimer Nederland
 • Huisartsen
 • GGZzE
 • Zet
 • Zorgcoöperatie Hoogeloon
 • Savant Zorg
 • Joris Zorg
 • Seniorenverenigingen KBO’s.