Pagina opties

Groter
RSS

Wie kan zich laten testen op het coronavirus? (19-05-2020)

Er zijn verschillende groepen mensen die zich kunnen laten testen op het coronavirus:

  • patiënten uit risicogroepen die in het ziekenhuis zijn opgenomen;
  • patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar een groot risico lopen om ernstig ziek te worden bij een besmetting;
  • zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis die directe zorg verlenen;
  • politieagenten, buitengewoon opsporingsbeambtenaren (BOA's) en medewerkers in het gevangeniswezen die in hun werk te maken kunnen krijgen met het coronavirus;
  • medewerkers in het basisonderwijs en kinderopvang;
  • jeugdtrainers;
  • mensen werkzaam in contactberoepen, zoals kappers, schoonheidsspecialisten, rijinstructeurs;
  • mantelzorgers, PGB-gefinancierde (in)formele zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg;
  • medewerkers in de WMO-gefinancierde zorg en in de jeugdzorg;
  • medewerkers in het OV, de politie, de marechaussee en andere handhavers.

Voor al deze groepen geldt dat zij alleen getest worden als zij corona-gerelateerde klachten hebben (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en doorverwezen zijn door een arts. Testen als iemand geen klachten heeft, heeft weinig zin. Als bij iemand zonder klachten uit de test blijkt dat hij of zij geen corona heeft, dan zegt dat namelijk niet veel.

Hoe gaat testen in zijn werk?

Een arts bepaalt of testen nodig is en kan u doorverwijzen naar de GGD voor testafname. Dit kan uw huisarts zijn, een bedrijfsarts of een arts van de GGD. De GGD, huisartsen en ziekenhuizen nemen de test af. Met een wattenstaafje wordt keel- en/of neusslijm afgenomen. Dit slijm wordt naar een microbiologisch laboratorium gestuurd. Onderzoekers kunnen uit het genetisch materiaal van het virus opmaken of u besmet bent of niet. In onderstaande afbeeldingen kunt u lezen hoe u zich laat testen als u werkt als zorgmedewerker buiten het ziekenhuis of als u medewerker bent bij een school of kinderopvang.

Meer informatie

Behoort u tot een van de andere, bovenstaande groepen en wilt u zich graag laten testen? Via de link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/testen kunt u hierover meer informatie vinden. Ook vindt u hier antwoorden op veelgestelde vragen.