Pagina opties

Groter
A A
RSS

Welstandsnota 2018 van de gemeente Bladel (27-03-2019)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2018 de Welstandsnota 2018 heeft vastgesteld. In de Welstandsnota zijn de welstandscriteria en welstandskaders vastgesteld die worden toegepast bij de beoordeling van bouwplannen. Op grond van artikel 12a van de Woningwet dient de gemeenteraad een welstandsnota vast te stellen.

Inwerkingtreding

De gewijzigde welstandsnota 2018 van de gemeente Bladel treed de dag na publicatie in werking. Tegen het besluit tot vaststelling van beleid is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Terinzagelegging

De welstandsnota 2018 ligt van 4 april tot en met 15 mei 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt de stukken ook inzien via internet op https://www.bladel.nl/verordeningen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Bree en/of mevrouw M. van Dijk-Huybregts, telefoonnummer 0497 - 36 16 36.