Pagina opties

Groter
A A
RSS

Wees extra alert in de natuur als het droog is (19-07-2018)

Het is al een langere tijd droog in onze regio en dat betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. Ook in tijden van droogte is iedereen uiteraard welkom om een bezoek te brengen aan de natuur. We vragen u wel om extra alert te zijn en verdachte zaken te melden.  

Help natuurbranden voorkomen

Wat kunt u doen?

 • Let op waar u uw auto neerzet. Een uitlaat en katalysator kunnen heet worden en bij parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken.
 • Rook liever niet in natuurgebieden. Doet u het toch, maak uw sigaret dan zorgvuldig uit voor u hem weggooit Als er een rookverbod van kracht is, moet u zich daar uiteraard aan houden.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, zoals bijvoorbeeld een glazen fles, kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
 • Houdt u zich wat betreft het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven aan de regels die ter plekke gelden.

Wat te doen als er brand is?

 • Blijf kalm.
 • Probeer niet zelf de brand te blussen
 • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard. De kans dat de brand u inhaalt of insluit, is dan het kleinst.
 • Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt.

Andere tips

 • Parkeer niet op bospaden of toegangswegen. In geval van brand moeten brandweervoertuigen vrij baan hebben.
 • Wees extra alert ais u op een heideveld of in een dennenbos bent. Hier is de kans op een snel uitbreidende brand groter dan in een loofbos.

Wat doet de brandweer?

Om vuur geen kans te geven, werkt de brandweer samen met natuurbeheerders! recreatieondernemers, en overheden. Bij het beheer van natuurgebieden wordt onder rneer aandacht besteed aan:

 • Een goede bereikbaarheid van risicovolle gebieden.
 • Aanwezigheid van bluswater.
 • Aanwezigheid van vluchtwegen en vluchtplannen.
 • Een mogelijke inzet van verkenningsvliegtuigen om beginnende branden op te sporen.