Pagina opties

Groter
RSS

Vragenlijst voor selectie jurylid co-housing project Egyptische poort (22-07-2020)

In de plannen voor De Egyptische Poort is voor het westelijk deel (het deel rond de huidige boerderij) ruimte voor woningbouw. Meer specifiek gaat het hier om plannen die betrekking hebben op co-housing.

Voor het kiezen van het ontwerp van de woningen wordt een jury samengesteld. De jury bestaat uit twee raads- of commissieleden, twee wethouders en één inwoner. De gemeente Bladel is nog op zoek naar een inwoner voor in de jury. Belangrijk is dat de jury-inwoner interesse heeft in co-housing, architectuur en het gebied De Egyptische Poort. Wilt u lid worden van deze jury? Vul dan onderstaande vragenlijst in. De vragen hebben te maken met co-housing, architectuur en De Egyptische Poort.

Uit de beantwoorde vragen wordt een aantal kandidaten geselecteerd. Bij de beoordeling van de antwoorden wordt niet alleen gekeken of meerkeuzevragen juist zijn beantwoord, maar ook welke motivatie gegeven wordt bij de open vraag. In de week van 19 augustus zal de gemeente Bladel de vragen nog een keer verspreiden.

Stuur uw antwoorden vóór 27 augustus door via voorlichting@bladel.nl. De geselecteerde kandidaten krijgen bericht dat ze doorgaan naar de volgende ‘live’ ronde, waarna er één jurylid overblijft. Veel succes!

Egyptische Poort

1. Waarom heet het gebied Egyptische Poort?

A. Vroeger verbleven op dit stuk land veel zigeuners; door de plaatselijke bevolking werd naar hen als ‘ Egyptenaren’ verwezen.
B. Bladel heeft vriendschapsbanden met de Egyptische plaats Dahab, de naam is een verwijzing naar deze vriendschap.
C. De vorige eigenaar van het gebied was een Egyptenaar.
D. De naastgelegen straat heette al Egypte; de naam Egyptische poort paste daar goed bij.

2. Welke twee scenario’s over de invulling van het gebied van De Egyptische Poort zijn er uiteindelijk gekozen uit het ontwerpatelier dat in mei 2017 werd gehouden?

A. View Master & Fietspoort
B. Mijn Bouwbos & De Toren van Bladel
C. Kempische Poort & Fietspoort
D. Kempische Poort & De Toren van Bladel

Co-housing

1. Welke co-housing gemeenschap bestaat al sinds 1960?

A. Gap House in Korea
B. Finca Bellavista in Costa Rica
C. Share House LT Josai in Japan
D. Findhorn Ecovillage in Schotland

2. Op welk plaatje is duidelijk een co-housing project afgebeeld?

3. Wat is tegenwoordig geen belangrijke reden meer voor mensen om aan co-housing mee te doen?

A. Ecologie (duurzamer leven)
B. Een sociale leefomgeving
C. Financiële motivatie
D. Ideologie of religie

Architectuur

1. Wie heeft de koepel van Florence ontworpen?

A. Brunelleschi
B. Leonardo da Vinci
C. Michelangelo
D. Rafael

2. Welke architect heeft welk gebouw op de foto’s ontworpen? Verbind de juiste foto met de juiste architect.

3. Welk gebouw van de architect Renzo Piano staat niet in Nederland?

4. Welke architectuurstijl ziet u op de volgende foto’s? Verbind de juiste foto met de juiste architectuurstijl.

A. Bauhaus
B. Amsterdamse School
C. Jugendstil
D. Postmodernisme

Open vraag

Welke architectuurstijl vindt u het beste passen bij het woonconcept co-housing of het gebied De Egyptische Poort en waarom?