Pagina opties

Groter
RSS

Voortgang werkzaamheden Ganzestraat-Nieuwstraat Hapert (25-10-2019)

Na de zomervakantie is de reconstructie gestart in de Nieuwstraat vanaf de Planetenlaan richting de Kuil.

Op dit moment is de aanleg van de bestrating zover gereed dat de Nieuwstraat weer is opengesteld. De brandweer kan weer gebruikmaken van deze route en Restaria het Smulhuis is weer bereikbaar vanaf de Oude Provincialeweg. Er zijn meerdere parkeerplaatsen aangebracht tegenover de restaria. De voorrangssituatie is gewijzigd (wegen van rechts hebben voorrang) en de snelheid is verlaagd naar 30 km per uur. De komende week worden er nog enkele zaken aangepast, zoals het aanbrengen van enkele rijbaangeleiders en bebording. Medio november-december wordt gestart met de aanplant van de groenvoorzieningen aan de Nieuwstraat.

Er is gestart met de werkzaamheden in de kruising Kerkstraat-Nieuwstraat-Ganzestraat. Hierdoor is doorgaand verkeer richting het centrum niet mogelijk. Er is hiervoor een omleiding ingesteld. Komende week wordt gestart met de aanleg van de riolering. De kruising Nieuwstraat-Kerkstraat wordt zo snel mogelijk voorzien van bovengrondse infrastructuur, zodat de kruising weer opengesteld kan worden en het centrum via de Nieuwstraat weer goed bereikbaar is. Het hele traject vanaf de Kerkstraat tot aan de Bonkelaar wordt voor de kerstvakantie weer aaneengesloten voorzien van bestrating.

In de Kuil is helaas een bodemverontreiniging aangetroffen, waardoor de werkzaamheden vertraging oplopen. De onderzoeksresultaten zijn inmiddels bekend en er wordt spoedig gesaneerd. Daarna worden de werkzaamheden in de Kuil verder opgepakt en afgerond. Excuses voor de overlast. Hopelijk hiervoor uw begrip.