Pagina opties

Groter
RSS

Voortgang controle bedrijven en bedrijfswoningen op bedrijventerrein De Sleutel (09-06-2021)

gemeentewapen

Begin 2019 is een start gemaakt met controles van bedrijven en bedrijfswoningen op bedrijventerrein de Sleutel in Bladel. Inmiddels is een groot deel van de bedrijven en bedrijfswoningen gecontroleerd door VTH de Kempen.

Het college van B&W heeft besloten deze controles uit te voeren omdat er sprake was van illegale bewoning van bedrijfswoningen en panden. De gemeente Bladel wil ook actueel inzicht in het gebruik van de panden en naleving van milieumeldingen en -vergunningen. Op deze manier blijft de veiligheid van het terrein gewaarborgd en de gemeente kan gevestigde ondernemers de ruimte bieden voor hogere milieucategorieën en -activiteiten. Daarnaast moeten inwoners op een goede en veilige manier kunnen wonen.

Tijdens de controles is een aantal bedrijven aangesproken. Illegale situaties worden gehandhaafd. Naast de controles zet de gemeente samen met politie, brandweer en ondernemersvereniging OBGB ook in op het Keurmerk Veilig Ondernemen, waaronder het regelmatig controleren van de terreinen en informatievoorziening over veiligheid.

Er wordt doorgegaan met de controles totdat alle panden en bedrijfswoningen zijn gecontroleerd.