Pagina opties

Groter
RSS

Voorbereiding start bouw MFA-Hapert (16-06-2020)

Gemeente Bladel heeft bouwbedrijf BMV (Bouwers Met Visie) uit Veldhoven de opdracht gegeven voor de bouw van de nieuwe MFA (Multifunctionele Accommodatie) te Hapert. De nieuwe MFA wordt gebouwd tegen de achterkant van het huidige kerkgebouw.

Om daarvoor plaats te maken zullen de voormalige Marnixschool en de voormalige pastoorswoning aan de Oude Provincialeweg worden gesloopt. De bouw moet klaar zijn per 1 april 2022, zodat de MFA na de zomer van 2022 volledig in gebruik kan worden genomen. Tot halverwege 2022 zullen alle inwoners/bezoekers van het centrum van Hapert wel het een en ander gaan merken van deze ontwikkeling. Het streven is om zowel de bouw als alle verkeersbewegingen van en naar de bouwlocatie zodanig te organiseren, dat er zo weinig mogelijk overlast van wordt ondervonden.

Bouwlocatie/verkeersbewegingen in verband met aan- en afvoer

De bouwlocatie bestaat uit de huidige percelen van de kerk, de pastorie aan de Kerkstraat, de percelen van de voormalige pastoorswoning en de Marnixschool aan de Oude Provincialeweg. Om het centrum zo veel mogelijk te ontlasten, loopt al het bouwverkeer via de Oude Provincialeweg en de naastgelegen ventweg. Toegang tot de bouwlocatie en aanvoer van materialen verloopt via de ingang van de ventweg vanaf de Kerkstraat. Afvoer en vertrek van de bouwlocatie verloopt via de kruising Bernhardstraat/Oude Provincialeweg. Al het materiaal krijgt een plek op de bouwlocatie.

Planning voorbereidende werkzaamheden (waaronder de sloop van de school en woning)

In week 25 (vanaf 15 juni) worden er bouwhekken om het terrein geplaatst en wordt er gestart met asbestsanering. De week daarop, in week 26 (vanaf 22 juni) zullen de sloopwerkzaamheden starten. Na de zomervakantie (begin september) wordt het gehele terrein bouwrijp gemaakt, waarna per 2 november de daadwerkelijke nieuwbouw zal beginnen. De voorbereidingstijd wordt ook gebruikt voor het uitvoeringsgereed maken van de plannen en het verkrijgen van de vereiste vergunningen.

De direct betrokken partijen (de toekomstige hoofdgebruikers én de aanwonenden van de bouwlocatie) zijn op 11 juni door de aannemer bijgepraat.

Nadere informatie of vragen?

Contactpersoon namens de aannemer is de projectleider, de heer Frank Waterschoot. Mocht u vragen hebben over de bouw van de MFA of over de wijze waarop allerlei praktische zaken daaromtrent zijn geregeld, dan kunt hem mailen (info@bmv.nl) of bellen (040-2941194). Hij zal u dan persoonlijk een bericht sturen óf de informatie opnemen in de periodiek te verschijnen artikelen over de voortgang van de MFA in de plaatselijke krantjes.