Pagina opties

Groter
A A
RSS

Venherstel Groot Kroonven (12-09-2018)

Kroonven gefotografeerd door Tom van Rooij

Volgende week starten de voorbereidende werkzaamheden voor herstel van het Groot Kroonven in Bladel. Dit zal voor 1 november worden afgerond. Gemeente Bladel laat dit werk samen met Bosgroep Zuid Nederland uitvoeren. Het herstel van het ven bestaat uit het uitbaggeren; dit wil zeggen dat de aanwezige ‘blubber’ er uit wordt gehaald en wordt afgevoerd.

Van oorsprong zijn heidevennen zoals het Groot Kroonven voedselarm. Als gevolg van voedingsstoffen die onder meer via de lucht zijn aangevoerd in het verleden zijn veel vennen echter voedselrijk geworden. De sliblaag die hierdoor is opgebouwd op de bodem zorgt er voor dat de plantengroei niet tot ontwikkeling kan komen en het ven voor veel diersoorten minder tot niet geschikt is. Door het weghalen van dit slib wordt het ven herstel en worden de juiste ‘condities’ gecreëerd waarna de natuur zichzelf verder kan ontwikkelen. 

Omdat het slib dat in het ven zit niet schoon is, zal het gedurende het werk worden voorzien van hekwerken. Het werkterrein mag dan niet belopen worden en is dus tijdelijk afgesloten. In het ven zal een machine het slib bij elkaar zetten waarna het met vrachtwagens uit het terrein wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Om de Postelsedijk toegankelijk te houden worden op verschillende plaatsen rijplaten aangebracht. Deze worden na afloop uiteraard weer weggehaald.

Foto: Kroonven gefotografeerd door Tom van Rooij