Pagina opties

Groter
RSS

Uitstel betaling van gemeentelijke belastingen i.v.m. coronavirus voor ondernemers, ZZP’ers en maatschappelijke organisaties (27-03-2020)

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid maatregelen moeten treffen die (grote) gevolgen kunnen hebben voor ondernemers. De Rijksoverheid heeft inmiddels steunmaatregelen voor ondernemers afgekondigd. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen heeft de gemeente Bladel aanvullende maatregelen genomen.

“Ondernemingen die nu financieel gezond zijn, willen we gezond houden. Daar gaan we voor. We willen hen daarbij ondersteunen, vandaar dat we hebben besloten tot het inzetten van deze maatregelen,” vertelt wethouder Wim van der Linden. “We zijn trots op onze lokale ondernemers en we hopen dat ook zij goed door deze moeilijke tijden heen komen. Daarom wil ik onze inwoners ook vragen om bij het inkopen doen onze lokale ondernemers niet te vergeten.”

De gemeente komt ondernemers tegemoet door hen uitstel van de betaling van de gemeentelijke belastingen te bieden. Ook is er een mogelijkheid om de gemeentelijke belastingen in maandelijkse termijnen te betalen. Deze maatregel geldt ook voor de maatschappelijke organisaties (zoals culturele instellingen en sportverenigingen).

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Voor de belastingaanslagen die eind februari 2020 zijn opgelegd en uiterlijk 31 mei 2020 betaald moeten zijn, kan een aangepaste betaaltermijn of uitstel worden aangevraagd. Ondernemers, ZZP’ers en maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen om de gemeentelijke belastingen later of gespreid te betalen. Wanneer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, dan worden alle invorderingsmaatregelen tot 1 oktober 2020 stopgezet. Het is ook mogelijk om de betaling via automatische incasso in maandelijkse termijnen tot 31 december 2020 te voldoen.

Hoe vraagt u uitstel van betaling aan?

Stuur een e-mail naar de gemeente naar e-mailadres invordering@bladel.nl. In de e-mail vraagt u om een aangepaste betaaltermijn of uitstel van betaling. Nadat  uw verzoek is ontvangen, worden de invorderingsmaatregelen stopgezet.

U kunt uw verzoek ook per brief doen en versturen naar:
Gemeente Bladel
Klant Contact Centrum
Postbus 11
5530 AA Bladel