Pagina opties

Groter
RSS

Subsidieregeling voor beëindiging varkenshouderijlocaties (17-07-2019)

Het Rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om hun bedrijf te beëindigen.

Subsidie voor beëindiging varkenshouderij

Varkenshouders kunnen zich vrijwillig melden voor deelname aan de Saneringsregeling varkenshouderij (SRV). Als de varkenshouder besluit deel te nemen aan de saneringsregeling, dan ontvangt hij een vergoeding voor de varkensrechten en de restwaarde van de stallen. Stallen moeten worden gesloopt, de vergunning wordt ingetrokken en de locatie moet een andere bestemming krijgen (anders dan veehouderij). Kijk voor meer informatie over de Saneringsregling Varkenshouderij op de website van de Rijksoverheid.

Openstelling regeling

De subsidieregeling bevindt zich nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de Europese Commissie en wordt daarom later opengesteld dan voorzien. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten. Om stoppende varkenshouders ruim de gelegenheid te geven om zich goed voor te bereiden op deelname aan de regeling, opent de inschrijving in het najaar, in plaats van in augustus, zoals eerder was voorzien. Zodra de staatssteungoedkeuring verkregen is, kan de subsidieregeling definitief worden gemaakt.

De regeling zal naar verwachting in het najaar voor een periode van zes weken worden opengesteld voor inschrijvingen. Dan kunnen varkenshouders zich via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanmelden voor de regeling. Op het moment dat de goedkeuring van de Europese Commissie er is, kan de verdere planning definitief worden vastgesteld.

Het beëindigen van uw bedrijf of bedrijfslocatie is een ingrijpende beslissing waarbij tal van factoren een rol spelen. De gemeente raadt u dan ook aan u hier goed op voor te bereiden.

Lees hier het bericht van het ministerie over het later openstellen van de subsidieregeling.

Informatie

Meer informatie is te verkrijgen bij de gemeente via 0497 - 36 16 36 of info@bladel.nl. Hier kan ook een vrijblijvend gesprek worden aangevraagd. Wilt u liever een vertrouwelijk gesprek over de mogelijkheden, dan kunt u de vertrouwenspersoon agrarisch Hans van den Biggelaar bereiken via 06 - 12 97 07 57 of hans@beeckk.com.

Er is ook een provinciaal ondersteuningsnetwerk ingericht om de varkenshouders te begeleiden en te informeren over de mogelijkheden. Meer informatie hierover is te vinden in de pdf “longread ondersteunende maatregelen” welke op de website van de provincie te raadlegen is (www.brabant.nl).