Pagina opties

Groter
A A
RSS

Subsidie muziekonderwijs (30-01-2019)

Aanvragen indienen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2019

De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling, die muzikale en culturele vorming aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent dit dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

Subsidiemogelijkheden

Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die tussen 6 en 21 jaar oud zijn en in de gemeente Bladel wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor het volgen van één cursus. De subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met een maximum van € 414,00 per cursusjaar.

De totale uitgaven van deze subsidie zijn aan een limiet gebonden. Als het totaal aan aanvragen de limiet overschrijdt, dan wordt de totale subsidie verdeeld over alle aanvragers. Het bedrag per aanvrager is in deze situatie enigszins lager.

Vernieuwde overzichtslijst gecertificeerde docenten

De gemeente hanteert voor het cursusjaar 2018-2019 een vernieuwde overzichtslijst met alleen individuele, gecertificeerde docenten. De gemeente vindt het belangrijk dat een bepaald kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd op basis van een aantal voorwaarden, waaraan docenten moeten voldoen. In 2017 zijn de eisen die aan de aanbieders van muzikale en culturele vorming worden gesteld verzwaard. Afgelopen cursusjaar werd daarbij gezien als overgangsjaar. Voor het cursusjaar 2018-2019 worden deze aanpassingen wel strikt gehanteerd. Dit betekent ook dat er ten opzichte van het vorige cursusjaar weer wat aanpassingen zijn gedaan op de lijst met docenten. Let dus goed op of de docent van uw keuze nog op de lijst staat. Dat een docent vorig jaar op de lijst stond wil niet zeggen dat deze ook dit jaar weer op de lijst staat.

Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent, maar een deelnemer komt alleen in aanmerking voor subsidie als de cursus wordt gevolgd bij één van de docenten die op de overzichtslijst staan vermeld. De overzichtslijst kunt u vinden op www.bladel.nl/muzieksubsidie.

Aanvraagformulier

Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan muzikale en culturele vorming zijn nadere regels vastgesteld. Deze nadere regels en het aanvraagformulier kunt u downloaden via de website: www.bladel.nl/muzieksubsidie  of opvragen bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt het aanvraagformulier ook digitaal invullen met DigiD.

Periode om aanvragen in te dienen

De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag loopt van 1 februari tot en met 1 juni van het lopende cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode strikt gehanteerd moet worden door de gemeente. Aanvragen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden afgewezen.