Pagina opties

Groter
RSS

Subsidie duurzame energie voor particulieren (31-12-2019)

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 19 december 2019 de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren heeft vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

Deze regeling is bedoeld om particulieren te stimuleren te investeren in duurzame en energiebesparende maatregelen. De subsidie duurzame energie is alleen bedoeld voor het treffen van maatregelen aan bestaande woningen. De volgende voorzieningen komen in aanmerking voor subsidie: vloerisolatie, muur-/gevelisolatie, dakisolatie, glasisolatie, zonnecellen, zonneboiler en een warmtepomp.  

De verordening geldt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 of eindigt zoveel eerder als het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag is bereikt. De gemeenteraad heeft in totaal € 500.000,00 beschikbaar gesteld; € 250.000,00 voor 2020 en € 250.000,00 voor 2021. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen totdat het beschikbare budget is besteed.

Subsidie wordt alleen verstrekt voor de aanschaf van voorzieningen die zijn aangekocht en geplaatst na 1 januari 2020. De aanvraag om subsidieverlening moet voorafgaand aan de aanschaf en installatie van de voorziening worden ingediend. Nadat een beschikking tot subsidieverlening is afgegeven mag men starten met het plaatsen of installeren van de voorziening. De maximale subsidie bedraagt 20% van de investering, met een maximum van € 750,00 per voorziening voor energiebesparende maatregelen en een maximum van € 500,00 voor energie-installaties. Per kalenderjaar kan een woningeigenaar of VvE subsidie aanvragen voor maximaal twee voorzieningen.  

De subsidieverordening, de folder en de aanvraagformulieren kunnen worden gedownload op de website www.bladel.nl/energie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw I. Dam van de afdeling Ontwikkeling (mail: i.dam@bladel.nl; telefoon 0497-361636).