Pagina opties

Groter
RSS

Start uitvoering klimaatmaatregelen fase 1 in Hoogeloon (24-02-2021)

straat onder water

Het klimaat verandert, het weer wordt extremer. Door stevige regenbuien in combinatie met oude riolering ontstaat er regelmatig wateroverlast in Hoogeloon. Om dit in de toekomst beter te voorkomen en schoon en voldoende water te blijven houden, zijn maatregelen noodzakelijk.

De gemeente Bladel heeft daarom besloten om Hoogeloon klimaatbestendiger te maken voor de toekomst. In de openbare ruimte wordt de riolering vervangen door een groter gescheiden stelsel. Dit betekent dat regenwater en vuilwater apart worden ingezameld. Op het nieuwe regenwaterriool wordt de gehele openbare ruimte en de voorzijde van de woningen afgekoppeld aangesloten. Dit water hoeft niet naar de rioolwaterzuivering te worden gepompt, maar wordt geïnfiltreerd in de bodem en verder opgevangen in watergangen en wadi’s.

Het gehele project beslaat ongeveer 80% van de openbare ruimte in Hoogeloon. Aangezien dit niet allemaal tegelijk aangepakt kan worden, is het project opgedeeld in 5 fasen. Vanaf 1 maart start aannemersbedrijf Van der Zanden met de uitvoering van fase 1. Deze fase omvat de Hoofdstraat (tot aan cafetaria Mainstreet), Bieshof, Het Vonderke en De Hoef. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit opbreek-, sanerings-, riolerings-, grond- en verhardingswerkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden is doorgaand verkeer in de Hoofdstraat en De Hoef niet mogelijk. De inrit van het bedrijventerrein in De Hoef blijft bereikbaar via zijde Het Vonderke. Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersomleidingen ingesteld om de veiligheid in de wijk te waarborgen en het doorgaande verkeer om te leiden. Helaas kan overlast door de werkzaamheden niet voorkomen worden, maar er wordt naar gestreefd om deze tot een minimum te beperken.

Voor meer informatie over de huidige werkzaamheden, kunt u terecht op de website www.vanderzanden.nl  (onder het kopje Projectinformatie). Op de website van adviesbureau RA Infra www.rainfra.nl/project/hoogeloon staat alle informatie over het gehele project. Hier vindt u dus ook informatie over de toekomstige fasen die nog uitgevoerd gaan worden in Hoogeloon.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Joop Willems via e-mailadres hoogeloon@vanderzanden.nl of telefoonnummer 013 - 513 13 37. Het telefoonnummer is 24/7 bereikbaar voor calamiteiten.