Pagina opties

Groter
RSS

Resultaten inwonerspanel onderwerp veehouderij (06-01-2021)

infographic veehouderij

In het voorjaar is een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de lokale veehouderijsector binnen het inwonerspanel. Alle resultaten vindt u terug in de infographic en in het rapport dat u kunt vinden via www.inwonerspanelbladel.nl. De gemeente gaat met de aandachtspunten aan de slag.

Enkele resultaten

Er zijn 583 complete vragenlijsten ingevuld, een nette respons van 66%. Slechts 16% van de respondenten woont in het buitengebied. Gemiddeld krijgt de Bladelse veehouderijsector als waardering een 6,4 waarbij bewoners van het buitengebied een veel hoger cijfer geven (7,7) dan bewoners van het stedelijk gebied (6,1). Vier op de tien respondenten gaf aan dat het beeld van de veehouderij negatiever geworden is sinds 2010. Ook hier is het signaal uit het buitengebied anders; het beeld is voor hen juist positiever geworden.
Kijk voor alle resultaten naar de infographic.

Ook deelnemen aan het inwonerspanel?

De gemeente Bladel wil voor haar inwoners een fijn woon- en leefklimaat. Daarom hoort de gemeente graag wat ú belangrijk vindt in uw omgeving. Daarbij is belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende mensen uit alle kernen van de gemeente laten weten hoe ze over bepaalde onderwerpen denken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over veiligheid, verkeer, gemeentelijke dienstverlening of duurzaamheid. Het inwonerspanel is een middel om de meningen per onderwerp te peilen en deze te gebruiken bij het maken van nieuw beleid en bij de besluitvorming. Iedere inwoner van onze gemeente (vanaf 16 jaar) kan meedoen aan het inwonerspanel.
Meedoen aan het inwonerspanel is eenvoudig. Kijk hiervoor op https://bit.ly/3awWWYi.