Pagina opties

Groter
RSS

Resultaten afval-enquête Kempengemeenten (30-10-2019)

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor afval en grondstoffen. Vast staat dat de gemeenten inwoners zo goed mogelijk willen ondersteunen om afvalscheiding op een juiste manier mogelijk te maken. Een enquête onder inwoners toonde aan wat daarvoor nodig is.

Er belanden nog veel herbruikbare producten en grondstoffen bij het restafval, waar het verbrand wordt. Zo gaan er grondstoffen verloren. Dat kan anders: veel van wat geproduceerd wordt, kan weer teruggebracht worden tot grondstoffen; tot nieuwe materialen waar producten mee gemaakt kunnen worden. Door afval goed te scheiden, blijven grondstoffen behouden voor recycling en voor de productie van nieuwe goederen.

Enkele resultaten uit de afval-enquête

  • 73% van de inwoners is (zeer) tevreden over het huidige Diftar systeem;
  • Het overgrote deel van de inwoners vindt dat het de afvalstromen GFT, PMD, restafval en oud papier vaak genoeg opgehaald worden;
  • Spaar-, tl-, ledlampen worden het minst goed gescheiden door inwoners;
  • Als inwoners herbruikbare spullen of GFT-afval bij het restafval gooien, doen ze dat voornamelijk vanwege het gemak;
  • Informatie over het afval-inzamelsysteem ontvangen mensen het liefst via de afvalkalender.

Bekijk voor alle resultaten het rapport via de website www.inwonerspanelbladel.nl
De komende tijd wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de inzamelstructuren in de gemeenten. Deze onderzoeken geven uiteindelijk richting aan het grondstoffenbeleid.