Pagina opties

Groter
RSS

Realisatie van De Groene Long weer een stapje dichterbij (21-05-2021)

Op 20 mei heeft een overgrote meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp voor De Groene Long. Ook heeft zij het benodigde budget vrijgegeven voor de realisatie. Met dit besluit zijn de plannen rond en kan de voorbereiding van de realisatie van start.

In 2019 is gestart met de gebiedsontwikkeling van De Groene Long. Het is het eerste grote participatieproject in de gemeente Bladel. Participatie houdt in dat inwoners in het gebied zelf een initiatief mogen ontwikkelen. De gemeente neemt hierin niet het voortouw, maar faciliteert en ondersteunt.

De uitnodiging naar inwoners om zelf het gebied mee te ontwikkelen heeft veel opgeleverd. Twee jaar na de startbijeenkomst zijn de plannen rond en is er een Stichting en een klankbordgroep voor omwonenden opgericht. Voor de plannen is veel draagvlak. Nu al is er veel bezoek op Tuinderij het Groene Goud, die dit voorjaar al met een proefjaar is gestart in het gebied.

Met het besluit van de gemeenteraad van 20 mei is vastgelegd hoe het gebied, wat in eigendom is van de gemeente, wordt ingericht. Voor de rest van het gebied is ook vastgelegd welke ontwikkelingen hier mogelijk zijn. Naast de uitbreiding van het dorpspark wordt ook de bouw van enkele woningen op particuliere grond mogelijk gemaakt. Voordat er gestart kan worden, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Naar verwachting kan eind dit jaar gestart worden met de realisatie van het gebied.

Wilt u als inwoner of organisatie graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen in het gebied, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van Stichting De Groene Long via lucien.panken@gmail.com.

Als u als inwoner wilt deelnemen aan de Klankbordgroep, kunt u contact opnemen via klankbordgroepdegroenelong@gmail.com.