Pagina opties

Groter
RSS

Realisatie bouw nieuwe MFA-Hapert kan van start (07-05-2020)

Op 7 mei ondertekenden wethouder Davy Jansen en Anton Slaats van BMV bouwbedrijf Veldhoven de overeenkomst waarmee BMV de opdracht krijgt om in Hapert een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) te gaan bouwen. Vanwege de coronamaatregelen werd de gezamenlijke ondertekening op ludieke wijze vormgegeven. De ondertekening markeert de formele start met de uitvoering van het MFA-plan.

Nadat de gemeenteraad in juni 2019 een krediet van bijna 21 miljoen euro beschikbaar had gesteld, werd de procedure opgestart om te komen tot een Europese aanbesteding van het project MFA-Hapert. Vanaf half augustus konden geïnteresseerde partijen hun interesse voor dit project kenbaar maken. Uit de belangstellenden werden aan de hand van vooraf bepaalde criteria vijf bedrijven geselecteerd. Begin november ontvingen deze partijen een gedetailleerde omschrijving van de opdracht. De 5 geselecteerde partijen kregen uiteindelijk tot 11 maart 2020 de tijd om een aanbieding te doen. De ontvangen aanbiedingen zijn vervolgens getoetst aan een aantal gunningscriteria. Daarbij kwam de aanbieding van BMV als beste uit de bus. Gedurende de periode die daarop volgde, waarin andere partijen nog bezwaar konden maken tegen de voorgenomen gunning, zijn geen reacties ontvangen. De uitvoering van het MFA-plan gaat dus nu echt van start. Het plan is het resultaat van intensief overleg met betrokken en belanghebbende partijen zoals de toekomstige gebruikers, de omwonenden, de middenstand en het GBOH.

Gemeente Bladel treft in BMV (Bouwers Met Visie) een partij uit de regio met dezelfde ambitie als de partijen die in het voortraject  samen het MFA-plan hebben ontworpen: een voorziening realiseren die recht zal doen aan de wensen en verwachtingen van de toekomstige gebruikers.

De daadwerkelijk start van de bouw is voorzien in oktober. Nu de opdracht definitief is gegund zal het plan eerst verder uitgewerkt worden zodat daarop vergunning kan worden verleend. Het streven is om nog voor de zomer zowel de voormalige Marnixschool als de pastoorswoning aan de Oude Provincialeweg te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Na 14 juni komt de kerk beschikbaar, waarna zo snel mogelijk  archeologisch onderzoek van de ondergrond zal plaatsvinden.

Tegelijkertijd met de bouwvoorbereiding wordt met de betrokken partijen gesproken over de inrichting van de omgeving van de nieuwe MFA (met speelplaatsen, groen, parkeerplaatsen, etc.). Met de toekomstige gebruikers wordt ondertussen overleg gevoerd over de invulling van het interieur om te komen tot een harmonieus sfeervol geheel, dat optimaal multifunctioneel gebruikt kan worden.

Het nieuwe gebouw is ontworpen door ’Tarra architecten & stedenbouw’ uit ’s-Hertogenbosch. De vereiste deskundigheid voor het onderliggende programma van eisen is verzameld en opgesteld onder leiding van ‘Laride projectmanagement’ uit Veldhoven. De oplevering van de bouw van de MFA is voorzien op 1 april 2022, zodat de MFA rond de zomer in gebruik kan worden genomen.

Foto onderschrift:

Anton Slaats, directeur van bouwbedrijf BMV (Bouwers Met Visie) en wethouder Davy Jansen schudden elkaar op ludieke wijze de hand.

Fotograaf Imca van de Weem