Pagina opties

Groter
RSS

Project 2B Connect bedrijventerrein De Sleutel (18-03-2020)

Bedrijventerrein De Sleutel is een typisch bedrijventerrein met een grote verharde oppervlakte. In combinatie met de toename van extremere weersfenomenen als gevolg van de klimaatverandering zorgt dit voor problemen.

In 2016 werd het bedrijventerrein getroffen door een hevige onweersbui waarbij er op een uur tijd niet minder dan 100 millimeter water viel. De riolen konden het water niet trekken en het bedrijventerrein stond blank. 

In samenwerking met het Waterschap De Dommel hebben gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel de Raamsloop en de groenzone langs het bedrijventerrein heringericht om wateroverlast in de toekomst te voorkomen en de natuur te versterken. De Raamsloop kreeg natuurvriendelijke oevers, poelen werden aangelegd, bomen werden gerooid en struiken aangeplant om meer structuur en variatie te creëren in de groenzone en nestkasten en andere faunamaatregelen werden geïnstalleerd. Zo ontstaat een ecologische verbindingszone die ruimte biedt aan water en waarlangs de natuur door het beekdal kan migreren. 

De groenzone zorgt voor een fraaiere werkomgeving. Er werd een wandelpad in aangelegd dat door de werknemers op het bedrijventerrein wordt gebruikt tijdens de lunch. Het project krijgt ook navolging van individuele bedrijven op het bedrijventerrein. Deze bedrijven kiezen ervoor om te ontharden, hun groenaanleg te vervangen door inheemse beplanting en een groene werkomgeving te creëren voor hun werknemers.

Bij de inspirerende projecten staan nu ook de filmpjes die met Fons d’Haens en Veerle van der Putten (Koster Keunen) zijn gemaakt:

www.ecopedia.be/pagina/koster-keunen-te-bladel

www.ecopedia.be/pagina/de-sleutel-te-bladel

Er is ook op ecopedia website een pagina aangemaakt waarop veel informatie terug te vinden is waaronder een aantal inspirerende projecten.

www.ecopedia.be/pagina/biodiversiteit-op-bedrijventerreinen