Pagina opties

Groter
RSS

Presentatie plan inrichting omgeving MFA-Hapert (30-12-2020)

tuin MFA Hapert

De nieuwe Multi Functionele Accommodatie Hapert (MFA) wordt in de zomer van 2022 in gebruik genomen. Maar hoe moet de omgeving van die MFA eruit gaan zien? Het afgelopen jaar heeft Advies- & Ingenieursbureau RA infra alle wensen en voorwaarden verzameld, die een vertaling zouden moeten krijgen in het gebied rondom de nieuwe MFA.

Het verzamelen van die wensen en voorwaarden is gedaan met alle mogelijke betrokken partijen en inwoners. Er is geprobeerd die wensen en voorwaarden zo goed en zo veel mogelijk te vertalen in één totaalontwerp.

Voordat het ontwerp wordt vastgesteld, wordt aan het dorp Hapert de gelegenheid geboden een laatste check te doen. Om iedereen in Hapert op de hoogte te stellen van de plannen, maar ook om nog kleine aanpassingen te kunnen doorvoeren, mocht dat nodig zijn. Als het plan eenmaal is vastgesteld, wordt het aanbesteed. Zodat ook de inrichting van de omgeving van de MFA klaar is, wanneer het gebouw gebruikt kan gaan worden (zomer 2022).

Bij de presentatie van het plan voor de omgeving van de MFA moet enig voorbehoud worden gemaakt.

Momenteel worden 3 stedenbouwkundige visies voor de inrichting van (het centrum van) Hapert opgesteld. Die raken ook de randen van het MFA-perceel. Op dit moment is niet duidelijk of en in welke mate de uiteindelijke visie aanleiding geeft, het door RA Infra opgestelde plan nog enigszins aan te passen.

Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen kan de geplande inloop om het plan te tonen en toe te lichten, helaas niet doorgaan. Het G.B.O.H. heeft aangeboden het plan op haar website (www.gboh.nl) te plaatsen, zodat iedereen daarvan vanaf 1 januari 2021 kennis kan nemen. Eventuele op- of aanmerkingen kunnen gemaild worden naar info@bladel.nl. Zet in de onderwerpregel: Reactie op plan inrichting omgeving MFA Hapert. Mailen hierover kan tot uiterlijk 15 januari 2021.