Pagina opties

Groter
A A

Portefeuilleverdeling college (11-07-2018)

De definitieve portefeuilleverdeling van het college is bekend. Hieronder een overzicht van de taken.

Waarnemend burgemeester Maas

 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Externe relaties / samenwerking (veerkrachtig bestuur)
 • Openbare orde en veiligheid (w.o. veiligheidsregio, crisisbeheersing)
 • Ondermijning en integriteit
 • Communicatie
 • Juridische handhaving APV
 • Burgerzaken en kabinet
 • Bedrijfsvoering
 • KBP

Wethouder Wim van der Linden (1e locoburgemeester)

 • Financiën, Belastingen, Grondbedrijf (financieel)
 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid
 • Openbare Ruimte
 • Mobiliteit (Verkeer, Project N248, verbinding Egyptische Poort)
 • Dorpsraden
 • Vrijetijdseconomie / Recreatie & Toerisme

Wethouder Fons d’Haens (2e locoburgemeester)

 • Ruimtelijke Ordening (vanuit deze invalshoek: Egyptische Poort, MFA, Den Herd, N284)
 • Milieu
 • Grondzaken
 • Volkshuisvesting
 • Afval
 • Monumentenzorg
 • Samenwerking VTH (inhoudelijk)
 • Duurzaamheid (energietransitie)

Wethouder Davy Jansen (3e locoburgemeester)

 • Arbeidsmarktbeleid
 • WMO
 • Welzijn
 • Cultuur
 • Sport
 • Egyptische Poort (functies)
 • MFA Hapert
 • Den Herd