Pagina opties

Groter
A A
RSS

Participatieregeling 18+ (31-10-2018)

Bent u 18 jaar of ouder en moet u rond komen van een minimuminkomen? Zorgt dit lage inkomen ervoor dat u wordt belemmerd in uw deelname aan sociale en maatschappelijke activiteiten? Dan heeft u misschien recht op een bijdrage vanuit de Participatieregeling 18+.

Waarvoor kunt u een tegemoetkoming krijgen?

Met de Participatieregeling 18+ kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de volgende kosten:

  • Lidmaatschap van een vereniging op het gebied van sport, cultuur of ontspanning, een volkstuinvereniging of ouderenvereniging; 
  • Abonnement van een bibliotheek, muziekschool, museum of een zwembad;
  • Cursussen (die niet beroeps gerelateerd zijn).

Hoeveel geld bedraagt de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per persoon per kalenderjaar.

Wat zijn onder andere de voorwaarden om in aanmerking te komen?

  • U bent 21 jaar of ouder;
  • U bent 18, 19 of 20 jaar en u kunt geen beroep doen op de onderhoudsplicht van uw ouders;
  • Uw inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • Uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens;
  • U moet een betaalbewijs van de kosten overleggen.

Wanneer aanvragen?

U kunt de tegemoetkoming uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de kosten betrekking hebben aanvragen.

Hoe vraagt u het aan?

Wilt u meer informatie of een aanvraag indienen? Neem dan contact op met ISD de Kempen. ISD de Kempen is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 0800 – 55 30 123.