Pagina opties

Groter
RSS

Ophanghaken (kroonringen) voor PMD-zakken in alle kernen (14-10-2020)

kroonring afval

In de Afvalkalender 2020 was aangekondigd dat er in het begin van het jaar binnen de bebouwde kom van alle woonkernen zogenaamde kroonringen aangebracht zouden worden aan lantaarnpalen. Een kroonring is een ring met 6 knoppen die, bij voorkeur, aan een lantaarnpaal (op ca. 1,5 meter hoogte) wordt bevestigd. Aan de kroonring kunnen PMD-zakken worden gehangen. Helaas is het aanbrengen van de kroonringen flink vertraagd, mede door de coronabeperkende maatregelen. Inmiddels is afvalinzamelaar Baetsen weer gestart met het ophangen van de kroonringen. Het streven is om eind 2020 alle kroonringen geplaatst te hebben.


Waarom hangt de gemeente kroonringen?

Door de PMD-zakken aan de kroonringen te hangen, kunnen die niet meer wegwaaien. Omdat de zakken van de grond hangen, zijn ze makkelijker in te zamelen en minder goed bereikbaar voor dieren. Bovendien levert het een rustiger straatbeeld op. Wanneer de kroonringen er hangen, kunt u er vanaf de eerstvolgende inzameldag gebruik van maken. 

Waar komen de kroonringen?

De kroonringen worden in principe alleen geplaatst binnen de bebouwde kom van elke woonkern. Dus niet in het buitengebied en op industrieterreinen. Bij de plaatsing van de kroonringen wordt gekeken naar een goede spreiding in elke straat om loopafstanden zo beperkt mogelijk te houden. Ook is rekening gehouden met de verkeersveiligheid, het aanwezige groen, bestaande aanbiedlocaties van PMD en bereikbaarheid voor de inzamelaar.

Geen kroonring bij u in de buurt?

Als er bij u in de buurt geen kroonring wordt gehangen, kan dat zijn omdat er geen geschikte lantaarnpaal in de buurt is, bijvoorbeeld vanwege de verkeersveiligheid. Of omdat een lantaarnpaal niet op gemeentelijk grondgebied staat. Wilt u toch graag een (extra) ophanghaak in de buurt en ziet u mogelijkheden om er een te hangen of wilt u juist een kroonring verwijderd hebben, neem dan contact op met de gemeente, telefoon: 0497 - 36 16 36 of e-mail: info@bladel.nl. Let op: alle meldingen worden genoteerd, maar aangevraagde wijzingen worden pas beoordeeld nadat de kroonringen in alle woonkernen zijn aangebracht.

Verandert er verder iets aan de inzameling?

Nee, op zich verandert er niets aan de inzameling van PMD-zakken. U kunt de zakken aan blijven bieden zoals u gewend was, maar dan niet meer op de grond, maar opgehangen aan de kroonringen. Wel verzoekt de gemeente u om de PMD-zakken niet eerder op te hangen dan de avond voor de inzameldag, en in elk geval vóór 07.30 uur op de inzameldag.

Wat mag er ook alweer in de PMD-zakken?

De PMD-zak is bedoeld voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drankkartons (PMD), afkomstig uit huishoudens. Een kapotte emmer of speelgoed kunnen wel van plastic zijn, maar zijn geen verpakkingsafval. Deze horen er daarom niet in thuis. Bij twijfel kunt u de gemeentelijke afvalapp (Afvalwijzer) raadplegen of de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal: www.afvalscheidingswijzer.nl