Pagina opties

Groter
RSS

Ontwerp jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning en Zorg 2021 (16-09-2020)

Twee handen die elkaar vasthouden

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat het ontwerp jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning en Zorg is vastgesteld.

Dit ontwerp bevat de voornemens voor de subsidiëring van activiteiten op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en zorg in 2021.

Het ontwerp ligt van 17 september tot 29 oktober 2020 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De openingstijden zijn op maandag en woensdag van 9.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Ook is het ontwerp hieronder te downloaden.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde termijn zienswijzen (inspraakreacties) naar voren brengen. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of informatie over dit jaarprogramma kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling (tel. 0497- 361636).

Te downloaden: