Pagina opties

Groter
RSS

Onderzoek naar fundering N284 (20-05-2020)

Tussen Reusel en Hapert (km 5 t/m km 11,5) wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de onderliggende betonweg, de voegen en (de opbouw van) de fundering. Hiervoor voert Geofoxx, in opdracht van de provincie Noord-Brabant, verspreid over het gehele traject boringen en diverse analyses uit.

Zo moet inzichtelijk worden wat de staat van de weg is en of het materiaal van de fundering kan worden hergebruikt.

Overlast

De weggebruiker van de N284 kan gedurende de periode medio mei tot en met medio juni 2020 overlast ondervinden van deze werkzaamheden. Om dit zoveel mogelijk te beperken, wordt goed gekeken naar de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Planning

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen:

  • Historisch onderzoek en voorbereiding (begin mei);
  • Uitvoering radarmetingen (half tot eind mei) en uitwerking;
  • Uitvoering betonboringen (begin juni);
  • Laboratoriumanalyses, uitwerking gegevens en rapportage (juni).

Onderhoud aan de N284

Aan de provinciale weg N284 die dwars door de Kempen loopt, vindt vanaf 2023/2024 groot onderhoud plaats. De weg en omgeving worden aangepakt. In het door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gekozen voorkeursalternatief zijn doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid sleutelwoorden. De gemeenteraden en Gedeputeerde Staten buigen zich nog voor de start van de zomervakantie over het voorkeursalternatief.

Heeft u nog vragen over het onderzoek of over het project? Stuur deze dan in een e-mail naar n284@bladel.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.n284.nl.