Pagina opties

Groter
RSS

Onderzoek inwonerspanel over Transitievisie Warmte (09-06-2021)

Inwonerspanel

Het digitaal inwonerspanel van de gemeente Bladel wordt ingezet om inwoners vanaf 16 jaar makkelijk en snel hun mening te laten geven over allerlei onderwerpen. Veel inwoners doen hier al aan mee. In juni staat een nieuw onderzoek gepland.

Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zijn nationale en internationale doelen afgesproken. Eén van de doelen is dat in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Overstappen op duurzamere alternatieven voor aardgas is daarom noodzakelijk. Dit heet de warmtetransitie. Deze verandering betekent wat voor ons allemaal. Daarom wordt dit keer onderzocht hoe de warmtetransitie leeft bij inwoners, of en wanneer ze betrokken willen worden en op welke manier.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het inwonerspanel en wilt u graag meedoen aan dit onderzoek (en toekomstige onderzoeken)? Ga dan naar www.inwonerspanelbladel.nl en klik op ‘Aanmelden’. U wordt dan gevraagd om enkele gegevens in te vullen, zodat u de juiste vragenlijsten toegestuurd krijgt. Er wordt zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens en deze worden anoniem verwerkt.

De gemeente werkt samen met Research 2Evolve, een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Deze onafhankelijke partij beheert het inwonerspanel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente. Op www.inwonerspanelbladel.nl vindt u meer informatie en kunt u ook uw vragen stellen.