Pagina opties

Groter
RSS

Onderzoek inwonerspanel over energie en klimaat (02-09-2020)

Denkballon met de vraag:

Het digitaal inwonerspanel van de gemeente Bladel wordt ingezet om inwoners vanaf 16 jaar makkelijk en snel hun mening te laten geven over allerlei onderwerpen. 

Veel inwoners doen hier al aan mee. In september staat een nieuw onderzoek gepland.

De gemeente Bladel is op dit moment bezig met een heroverweging van haar eigen ambitie, opgave en beleid ten aanzien van energie en klimaat. Om tot een nieuw beleid en uitvoeringsplan te komen, is de input van inwoners erg welkom. Daarom wordt dit keer onderzocht wat de mening van inwoners is over de klimaatdoelstellingen, de wijze waarop deze behaald zouden moeten worden en de eigen bijdrage hieraan.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het inwonerspanel en wilt u graag meedoen aan dit onderzoek (en toekomstige onderzoeken)? Ga dan naar www.inwonerspanelbladel.nl en klik op ‘Aanmelden’. U wordt dan gevraagd om enkele gegevens in te vullen, zodat u de juiste vragenlijsten toegestuurd krijgt. Er wordt zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens en deze worden anoniem verwerkt.

De gemeente werkt samen met Research 2Evolve, een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Deze onafhankelijke partij beheert het inwonerspanel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente. Op www.inwonerspanelbladel.nl vindt u meer informatie en kunt u ook uw vragen stellen.