Pagina opties

Groter
RSS

Omgevingsvisie kern Hapert en Stedenbouwkundige visie (17-02-2021)

Fons d'Haens

In Hapert speelt een groot aantal ontwikkelingen. Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen goed te kunnen beoordelen en ontwikkelen, is in maart 2019 besloten om een Omgevingsvisie voor de kern Hapert op te stellen. Onderdeel van deze Omgevingsvisie is een stedenbouwkundige visie voor Hapert.

Voor het ontwikkelen van de stedenbouwkundige visie Hapert zijn de bureaus De Zwarte Hond, OD205 en Bura Urbanism gevraagd. De gebiedsvisie Hapert 2040 van het GBOH, het bestaande gemeentelijk beleid, de bestaande en toekomstige projecten in Hapert en een rondleiding door de dorpskern dienden als input.

Op 3 september 2020 heeft de gemeente met de bureaus een startbijeenkomst gehouden in Den Tref in Hapert. Tijdens de startbijeenkomst is de opdracht uitgelegd en konden aanwezigen vragen stellen over de geleverde input. Vervolgens was er een rondleiding door Hapert.

Dinsdag 10 november 2020 hebben de bureaus hun stedenbouwkundige visie in een tussentijdse presentatie aan alle geïnteresseerden gepresenteerd. Vanwege de coronamaatregelen is de presentatie digitaal uitgezonden via YouTube. Deze uitzending kunt u terugkijken via deze link. De afgelopen periode hebben de bureaus naar aanleiding van de ontvangen reacties op de tussenpresentatie hun stedenbouwkundige visie verder uitgewerkt.

Actuele stand van zaken

Dinsdag 23 februari 2021 hebben de bureaus hun definitieve stedenbouwkundige visie voor Hapert aan alle geïnteresseerden gepresenteerd. Dit gebeurde wederom digitaal. Ook deze uitzending kunt u terugkijken via deze link. Vragen stellen via de chat is helaas niet meer mogelijk.

De vragen uit de chat die niet aan de orde zijn gekomen in de uitzending worden schriftelijk beantwoord. De antwoorden op deze vragen kunt u vanaf 3 maart teruglezen op www.bladel.nl

Hoe nu verder

De gemeenteraad wordt gevraagd om een keuze te maken voor één van de drie visies. Wanneer bekend is in welke raadsvergadering de stedenbouwkundige visie behandeld wordt maken we dat bekend op www.bladel.nl. De stedenbouwkundige visie wordt verwerkt in de Omgevingsvisie deel Hapert.