Pagina opties

Groter
RSS

Nieuwe energie- en klimaatdoelstelling voor de gemeente Bladel (20-07-2020)

In de Kempische Klimaatvisie van 2009 was door de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden de ambitie opgenomen om energieneutraal te zijn in 2025. Tijdens de raadsvergadering van 8 juli heeft de gemeenteraad van Bladel besloten deze ambitie te willen vervangen.

Het was al langer duidelijk dat de ambitie verouderd was en niet haalbaar zou zijn. Op dit moment wordt 7% van de benodigde hernieuwbare energie duurzaam opgewekt en is 3% besparing behaald. De gemeenteraad was verder van mening dat het huidige beleid te weinig integraal en dynamisch is. Het sluit niet aan op de wijze waarop de ambities in het Nationaal Klimaatakkoord zijn geformuleerd, die meer integraal op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen zijn gericht. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat in 2030 de CO2 emissies met 49% en in 2050 met 95% moeten zijn verminderd ten opzichte van 1990. 

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om een geactualiseerde en realistische nieuwe ambitie voor te stellen later dit jaar, die aansluit bij het Nationaal Klimaatakkoord van 2019. Hieruit volgt ook een nieuw uitvoeringsplan. Dit betekent ook dat het besluit over het beleid voor grootschalige opwekking in de gemeente tot nader orde wordt uitgesteld.