Pagina opties

Groter
A A
RSS

Meer biodiversiteit gerealiseerd op bedrijventerreinen met 2BConnect (10-04-2019)

Om de biodiversiteit te verhogen is de afgelopen twee jaar het project ‘2Bconnect’ uitgevoerd. Doel van dit project was op bedrijventerreinen de Sleutel en de Kleine Hoeven de natuurwaarden te versterken en de biodiversiteit te vergroten.

Voor de twee bedrijventerreinen heeft dit geresulteerd in diverse nieuwe ecologische zones, groenstructuren, bomen en meer waterretentie met ecologisch waardevolle oevers. Daarnaast zijn er diverse nest- en vleermuiskasten opgehangen. Door een deel van de groenzone is een onverharde wandelroute aangelegd. Deze route is bereikbaar vanaf de Handelsweg en loopt zowel ten westen als ten oosten van de Ambachtsweg tot de Nijverheidsstraat. Met de aanleg van de ecologische zone aan de zuid- en westkant van bedrijventerrein de Sleutel wordt de oorspronkelijke functie van de Raamsloop hersteld. Daarnaast zorgen de maatregelen voor een betere verbinding van omliggende Natura2000 gebieden. 

Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen, Gemeente Bladel, Arifal, Koster Keunen, Dechra en het Huis van de Brabantse Kempen hebben samengewerkt om dit alles voor elkaar te krijgen. Het project is gefinancierd vanuit Interreg; een Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Als kers op de taart zijn ter afsluiting van het project insectenhotels geplaatst op bedrijventerrein de Sleutel. Tevens zijn er twee insectenhotels geplaatst op het Kempisch Bedrijvenpark, om hier de al aanwezige ecologische structuur te versterken. De gemeente nodigt u graag uit eens een kijkje te komen nemen.