Pagina opties

Groter
RSS

Maatregelen bijeenkomsten n.a.v. coronavirus (13-03-2020)

Zoals u waarschijnlijk inmiddels heeft gehoord, zijn er gisteren tijdens de persconferentie van premier Rutte, het RIVM en minister Bruins maatregelen afgekondigd voor heel Nederland n.a.v. de coronapandemie. De eerdere maatregelen voor Noord-Brabant zijn hiermee direct aangescherpt.

De maatregel waar we u als gemeente Bladel in het bijzonder op willen wijzen is de volgende:

  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Hierbij willen wij u uiteraard vragen de landelijke maatregelen strikt te volgen. Naast bovengenoemde maatregel willen wij u vragen ook bij andere (kleinschalige) geplande bijeenkomsten weloverwogen beslissingen te maken. In het bijzonder als het een bijeenkomst betreft voor kwetsbare personen, zoals ouderen en personen met verminderde weerstand. Mocht u voornemens zijn om kleinschalige evenementen (minder dan 100 personen) toch door te laten gaan, willen wij u vragen de volgende adviezen in acht te nemen:

  1. U dient zo snel mogelijk via sociale media en de website te communiceren dat mensen die zich ziek voelen en/of verkouden zijn, in besmette gebieden zijn geweest en/of contact hebben gehad met besmette mensen, het gebouw of terrein tijdens het evenement of de bijeenkomst niet mogen bezoeken.
  2. Bij de ingang van het gebouw of terrein dienen bezoekers voor het betreden van het gebouw of terrein middels borden (evt. in meerdere talen) en middels informatie door medewerkers erop geattendeerd te worden dat mensen die zich ziek voelen en/of verkouden zijn, in besmette gebieden zijn geweest en/of contact hebben gehad met besmette mensen, het gebouw of terrein tijdens het evenement of de bijeenkomst niet mogen betreden.
  3. Gedurende het evenement / bijeenkomst dienen op strategische plaatsen in het gebouw of op het terrein hygiëne-instructies, waaronder handen wassen, aan de bezoekers kenbaar te worden gemaakt.
  4. Bij gebruik van tenten: Doordat in tenten (door zeilen of wanden omsloten publieksruimten) het risico op besmetting groter is door slechtere ventilatie en vele contactpunten, dienen de tenten optimaal geventileerd te worden door het openen van de wanden/flappen.

Bovenstaande maatregelen en adviezen zijn allen gericht om het coronavirus zo min mogelijk kans te geven zich te verspreiden. De huidige maatregelen gelden tot en met 31 maart. Mogelijk worden er na dit weekend extra maatregelen aangekondigd voor de provincie Noord-Brabant. We verzoeken u hiervoor het nieuws aandachtig te volgen. Het is daarnaast niet ondenkbaar dat de maatregelen na 31 maart worden verlengd of worden verzwaard. Het is daarom verstandig om ook voor de maand april geplande bijeenkomsten in beeld te brengen en vooraf rekening te houden met mogelijke verplaatsing en/of annulering.

Bedankt voor uw medewerking!