Pagina opties

Groter
RSS

Koninklijke onderscheiding voor René Walenberg uit Bladel (29-05-2021)

René Walenberg uit Bladel is op 28 mei 2021 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Remco Bosma van de gemeente Bladel.

René Walenberg zet zich al 35 jaar inzet als vrijwilliger. Hij begon zijn vrijwilligerswerk in 1986 bij het R.K. basisonderwijs in Bladel; eerst als penningmeester en secretaris, later als voorzitter.

In 1986 startte Walenberg ook als vrijwillig penningmeester/secretaris van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Kempenland (nu bekend als Onderwijsstichting KempenKind). Sinds 2008 is hij lid van de treasury commissie en houdt hij toezicht op de financiën.

Sinds 2007 zet de heer Walenberg zich ook in als vrijwilliger bij voetbalvereniging VV Bladella. Van 2007 tot en met 2020 was hij er voorzitter en organiseerde hij allerlei activiteiten voor de club, zoals de viering van het 100-jarig bestaan. Hij zette zich in bij de sponsorcommissie en de kantinecommissie, waar hij zich sterk maakte voor een goede balans tussen de inkomsten en de sport en de gezondheid van de leden. Ten slotte ondersteunde hij de maandagmorgenclub van gepensioneerde vrijwilligers.

Van 2007 tot 2018 was Walenberg medeoprichter en penningmeester van de Stichting Super Sociaal Helmond (in 2019 ging de stichting op in de Stichting Maatschappelijke Opvang Regio Helmond). Deze stichting zet zich via een vaste winkel en een rijdende winkel in voor levensmiddelen voor minderbedeelden in Helmond (2000 cliënten). De cliënten kunnen hier tegen sterk gereduceerde prijzen hun boodschappen doen. Ook was gedecoreerde bestuurslid van de Schoolbegeleidingsdienst in de regio De Kempen - Noord-Brabant.

Sinds 2019 is de heer Walenberg gepensioneerd, maar ook in zijn werk kwam zijn sociale betrokkenheid tot uiting. Hij begon in 2000 als directeur stafzaken bij Helso Helmond, een organisatie die voor de Gemeente Helmond uitvoering gaf aan de Wet Sociale Werkvoorziening. Na de fusie met de Stichting Stap ontstond de Atlant Groep waar hij werkzaam was als concerndirecteur en concerncontroller. Hij ontwikkelde samen met de toenmalig algemeen directeur het beleid op het terrein van sociale werkvoorziening en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij initieerde de 'van binnen naar buiten'-aanpak waarbij mensen met een beperking aanspraak kunnen maken op een werkplek in de samenleving. Binnen de financiële mogelijkheden werden honderden mensen vanuit de bijstand naar een betaalde baan begeleid.
In 2013 werd hij aangesteld als algemeen directeur. Toen de sociale werkvoorziening in 2014 dreigde te verdwijnen, zette hij zich in voor het behoud van de expertise en het onderbrengen van de doelgroep onder de Participatiewet. Onder zijn leiding werd in 2016 het nieuwe arbeidsintegratiebedrijf Senzer gevormd uit Werkplein Regio Helmond, Werkgeversplein Regio Helmond en de Atlant Groep. De organisatie groeide daarna uit tot een volwaardig bedrijf door samenwerkingsovereenkomsten met lokale werkgevers, het UWV, de gemeente, de vakorganisaties en onderwijsinstellingen.

Het bedrijf voert inmiddels de Participatiewet uit voor zeven gemeentes in de regio (250.000 inwoners), biedt werk aan 2400 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verzorgt de bijstandsondersteuning voor nog eens 4500 cliënten.

Foto: Leo van Overbeek