Pagina opties

Groter
RSS

Kempenbreed onderzoek afvalscheiding (18-06-2019)

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor afval. Inwoners zijn een belangrijke spil in de afvalinzameling. Afval bestaat voor een groot deel uit nog bruikbare grondstoffen. De Kempengemeenten vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te ondersteunen om afvalscheiding mogelijk te maken. Weggooien van grondstoffen is zonde omdat onze aarde niet onuitputtelijk is en grondstoffen op termijn opraken.

Het afvalbeleid van de Kempengemeenten richt zich op het zoveel mogelijk scheiden van afval aan de bron, dus binnen de huishoudens. Doordat u afval gescheiden aanlevert, kunnen er bruikbare grondstoffen uit het afval worden gehaald. Materialen worden opnieuw gebruikt of na bewerking weer ingezet als grondstof voor nieuwe producten.

Er is een enquête verstuurd via het Inwonerspanel (door bureau Research 2 Evolve). Met de resultaten van dat onderzoek willen de Kempengemeenten achterhalen hoe u als inwoner van de Kempen over afvalscheiding denkt en wat er volgens u nodig is om afvalscheiding zo makkelijk mogelijk te maken. Het onderzoek wordt in alle Kempengemeenten tegelijk uitgezet. Omdat de gemeente Bladel in 2017 al een ander onderzoek deed dat ook over afval ging, kan het voorkomen dat een aantal vragen al aan u gesteld zijn. Het onderzoeksbureau vraagt u deze dan toch te beantwoorden, omdat zo een goed totaalbeeld ontstaat van hoe alle inwoners van de Kempen hierover denken.

Bent u geen lid van het Inwonerspanel Bladel maar wilt u wel meedoen aan dit onderzoek? Volg dan deze rechtstreekse link naar de enquête: www.bladel.nl/afvalonderzoek. De Kempengemeenten danken u hartelijk voor uw deelname!