Pagina opties

Groter
A A

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen bekend (09-02-2018)

TER INZAGELEGGING PROCES-VERBAAL I 4
 
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten voor een ieder ter inzage is gelegd bij:
Bureau verkiezingen
Markt 21
5531 BC Bladel
 
Plaats: Bladel
Datum: 9 februari 2018

De voorzitter voornoemd,
P.M. Maas

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is te downloaden via onderstaande link.