Pagina opties

Groter
A A
RSS

Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) (16-01-2019)

Een cursusavond over verantwoord alcoholschenken die wordt aangeboden aan alle vrijwillige barmedewerkers in de gemeente Bladel.

Wat houdt de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) in?

De IVA bestaat uit een programma van circa 2 uur. Het gaat over wettelijke aspecten, alcohol en het verantwoord schenken van alcohol (en de praktijk van het verantwoord schenken). De IVA wordt gegeven door een speciaal hiervoor opgeleide IVA-docent van Novadic-Kentron. Bij voldoende inzet krijgt de deelnemer een certificaat. Dit certificaat dient ten alle tijden aanwezig te zijn achter de bar.  

Waarom een instructie en voor wie is de IVA?

De Drank- en Horecawet schrijft voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel dienen te beschikken. Dat betekent dat tijdens de openingstijden van de bar altijd of een leidinggevende of een IVA-gekwalificeerde aanwezig dient te zijn. Eén van deze twee is dan op dat moment verantwoordelijk voor de gang van zaken achter de bar. Volgens de wet moet een leidinggevende 21 jaar of ouder zijn en een barvrijwilliger 16 jaar of ouder.

Alcohol schenken

Op alle plaatsen waar alcohol getapt en geschonken wordt, moet men voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Dat geldt zowel voor de commerciële als voor de niet-commerciële horeca, zoals club- en buurthuizen en sportkantines. Hoewel het niet verplicht is voor eenmalige evenementen, wordt het ook hen aangeraden om barvrijwilligers deel te laten nemen aan deze gratis IVA cursus.

Belangrijke regels zijn:

  1. De leidinggevenden en de barvrijwilligers moeten de leeftijdsgrenzen voor bezoekers in de gaten houden. Aan personen onder de 18 jaar mag geen alcohol verkocht worden. De verkoper van alcohol is in overtreding als onder deze leeftijdsgrens geschonken wordt. De (te jonge) koper die de drank krijgt, is ook strafbaar. Hij/zij is ook in overtreding wanneer hij/zij openbare ruimten alcohol bezit.
  2. Gelegenheden die drank schenken, mogen dronken personen of personen onder invloed van andere drugs niet toelaten. Er mag geen alcohol verkocht worden aan personen die al dronken zijn.
  3. Aan elke jongere tot 25 jaar die alcohol wil kopen, moet een legitimatiebewijs gevraagd worden. Kan men zich niet legitimeren, dan mag de alcohol niet meegegeven worden.

Waar en wanneer vindt de IVA plaats?

Omdat het van belang is dat er altijd een IVA gecertificeerde barmedewerker aanwezig is als er alcohol geschonken wordt, biedt de gemeente Bladel de mogelijkheid aan tot het kosteloos volgen van deze cursus voor alle vrijwillige barmedewerkers. Hiervoor zijn drie avonden gepland in 2019:

  • Dinsdag 12 februari in gemeenschapshuis  D’n Tref te Hapert, van 19.30 tot 21.30 uur
  • Dinsdag 26 maart in gemeenschapshuis Den Aord te Casteren, van 19.30 tot 21.30 uur
  • Dinsdag 2 april in Cultureel Centrum Den Herd te Bladel, van 19.30 tot 21.30 uur

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor één van bovengenoemde bijeenkomsten. Het minimum aantal deelnemers per bijeenkomst  is 15 en er is een maximum van 35. U kunt zich opgeven vóór 22 januari a.s. bij: Marjo Leijten, vrijwilligersondersteuner gemeente Bladel: m.leijten@bladel.nl, tel. 06 - 19 91 70 67. Voor meer informatie kunt u ook bij haar terecht.