Pagina opties

Groter
A A
RSS

Inspraak bij concept Uitvoeringsbeleid evenementen Bladel 2019 (30-01-2019)

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat tijdens de collegevergadering van 15 januari 2019 een concept van het Uitvoeringsbeleid evenementen Bladel 2019 is vastgesteld. Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening wordt aan inwoners en belanghebbenden gedurende 6 weken de mogelijkheid geboden te reageren op het concept Uitvoeringsbeleid evenementen.

Bladel is een actieve en levendige gemeente. Evenementen leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Het is voor de leefbaarheid van de gemeente van belang de evenementen in stand te houden. Evenementen hebben een toeristische en recreatieve waarde, brengen plezier en vermaak en zorgen ook voor sociale samenhang. Een gevarieerd aanbod aan evenementen die goed verlopen, is positief voor het recreatieve en toeristische imago van de gemeente. Evenementen kunnen echter ook risico’s met zich mee brengen. Om de risico’s vooraf in beeld te hebben en tijdens het evenement te kunnen beheersen en om de evenementen ook voor het overige goed te laten verlopen is het van belang dat er gemeentelijk beleid is over hoe om te gaan met evenementen. In het Uitvoeringsbeleid evenementen staat daarom uiteengezet hoe een procedure van een aanvraag/melding tot de evaluatie van het evenement er uit ziet, welke aspecten bij de beoordeling worden betrokken en wat partijen van elkaar mogen verwachten.

Het concept Uitvoeringsbeleid evenementen ligt vanaf 31 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 ter inzage. De tekst is hiervoor is hieronder te downloaden.

Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met 13 maart 2019 onder vermelding van ‘inspraak bij Uitvoeringsbeleid evenementen’ worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. Het is ook mogelijk mondeling te reageren. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Nikky Ansems (VTH de Kempen), bereikbaar onder telefoonnummer 0497 - 36 16 36. De inspraakreacties worden verwerkt in een eindverslag en betrokken bij de verdere besluitvorming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nikky Ansems van afdeling VTH de Kempen, bereikbaar onder telefoonnummer 0497 - 36 16 36.