Pagina opties

Groter
A A
RSS

In 2019 nog maar één aanslag gemeentelijke belastingen in Bladel (10-04-2019)

De gemeente Bladel is overgestapt op een nieuwe en eenvoudigere manier van aanslagoplegging. De meeste burgers en bedrijven ontvingen jaarlijks een viertal aanslagen van de gemeente Bladel. Het betrof hier de WOZ-beschikking met de bijbehorende aanslag onroerende zaakbelastingen en de drie aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing.

Vanaf belastingjaar 2019 zijn al deze belastingaanslagen gecombineerd op één aanslagbiljet. Indien u in 2018 reeds gebruik maakte van de automatische incasso betekent deze overgang dat er in de maanden februari, maart en april 2019 een dubbele afschrijving plaatsvindt. Dat gebeurt doordat de afschrijvingen van de aanslag diftar (ledigingen containers) over de periode september t/m december 2018 gedeeltelijk gelijk loopt met de automatische afschrijvingen voor de aanslag van 2019.

Wat betekent de nieuwe manier van aanslagoplegging verder?

  • Met dagtekening 28 februari 2019 ontving u de WOZ-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing op één biljet.
  • U kunt de aanslag in 10 termijnen via automatische incasso laten afschrijven (als u al gebruik maakte van automatische incasso of als u de machtigingskaart vóór 25 maart 2019 had ingeleverd). Nu kunt u alsnog de machtigingskaart inleveren (vóór de 22e van de maand, dan gaat de automatische incasso in voor de volgende maand) maar dan zal de afschrijving niet plaatsvinden in 10 termijnen maar in de overgebleven termijnen, in april 9 termijnen en in mei 8 termijnen. Wanneer u de machtiging ná 31 mei 2019 indient, gaat de automatische incasso in per belastingjaar 2020, dit betreft de eerstvolgende aanslag. Het bedrag wordt verrekend n.a.v. de datum van de ingeleverde machtigingskaart. Dus als de machtingskaart vóór 22 april is ontvangen, gaat de automatische incasso in vanaf april en betaalt u het bedrag in 9 termijnen.
  • Heeft u nog geen automatische incasso? Vraag dit dan aan via de gemeentelijke website www.bladel.nl of maak gebruik van de machtigingskaart, verkrijgbaar aan de receptie in het gemeentehuis in Bladel.
  • Indien u geen gebruik maakt van automatisch incasso blijft het aantal betaaltermijnen 2.
  • De diftar 2019 (ledigingen containers) wordt gecombineerd met de aanslag voor belastingjaar 2020.