Pagina opties

Groter
A A
RSS

Het voorjaar begint: milieuvriendelijk onkruid bestrijden (03-04-2019)

In het voorjaar komt nieuw groen boven de grond. Niet iedereen is blij als dit onkruid betreft. Sommige mensen gebruiken chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid te bestrijden. Dit kan echter ook op een milieuvriendelijke manier gedaan worden. Zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen blijft de verharding en het oppervlakte- en grondwater schoon.

De gemeente Bladel gebruikt al jarenlang geen chemische middelen bij het beheer van de openbare ruimte, en geeft u graag tips hoe u dit zelf ook kunt doen bij het onkruidbeheer.

Onkruid op verharding heeft meestal zand nodig om zich te vestigen. Door regelmatig het zand op te vegen kunt u voorkomen dat onkruid opkomt. Met een onkruidkrabber en wat lichamelijke inspanning is dit onkruid tussen de voegen te verwijderen. De laatste jaren zijn er ook mobiele gasbranders, elektrische branders en stoomapparaten te koop. Kale grond is een ideale kiemplek. Door op kale stukjes grond bodembedekkers, struiken of bomen te planten, blijft er voor onkruid minder grond en licht over om te groeien. Houtsnippers, kiezels of antiworteldoek werken ook preventief.

Allerlei insecten voeden zich met nectar en stuifmeel van de bloemen van onkruid. In het najaar voeden vogels zich met onkruidzaden. Ook eten ze bladluizen van uw rozen en slakken van uw hosta ‘s. U kunt vogels lokken door nestkasten op te hangen en met een vogelvriendelijke tuin.

Sommige tips die online te vinden zijn werken goed tegen onkruid, maar zijn slecht voor uw tuin en het drinkwater. Zo zijn chloor en azijn geen milieuvriendelijke alternatieven voor chemische middelen, omdat ze uw bodem verontreinigen en zich met water door de hele tuin kunnen verspreiden. Ook zout kan uw tuin schaden, omdat het zich ophoopt en planten en bodemleven doodt. Meer tips kunt u vinden op schoon-water.nlonkruidvergaat.nl, en milieucentraal.nl.

Gemeente Bladel is een Schoon Water gemeente en neemt actief deel aan het project ‘Schoon Water voor Brabant’. Dit project is bedoeld om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten, groenvoorzieners, bedrijven, inwoners en agrariërs te verminderen. Het project is een initiatief van Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta en Rivierenland, ZLTO en Duinboeren.