Pagina opties

Groter
RSS

Heeft u al een voorstel ingediend voor een naam voor de nieuwe MFA Hapert? (18-11-2020)

nieuwe mfa Hapert

De deadline om een naam in te dienen, is 1 december 2020!

Een paar weken geleden deed de gemeente een algemene oproep om een nieuwe naam voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) Hapert te bedenken.

In de MFA zullen onder andere het gemeenschapshuis, het ouderensteunpunt, de basisschool, de kinderopvang, de bibliotheek en de kerk worden ondergebracht.

Ook de sporthal vormt straks onderdeel van de nieuwe MFA. In de huidige onderkomens staan stembussen (met deelnameformulieren) waar voorstellen voor een nieuwe naam kunnen worden ingeleverd.

Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar voorlichting@bladel.nl. Gelukkig zijn er al heel veel leuke ideeën binnengekomen! Let op: alleen namen die ingediend worden via de stembussen of via voorlichting@bladel.nl tellen mee. Namen die binnen komen via bijvoorbeeld sociale media, doen niet mee aan de wedstrijd.

In de nieuwe MFA komen alle mogelijke vormen van recreatie, cultuur, educatie, opvang, integratie en sport samen, wordt lief en leed gedeeld, telt iedereen mee en proberen we er voor te zorgen dat iedereen mee kan (blijven) doen. We zoeken een naam die dat allemaal krachtig samenvat.

Een naam die op het totale aanbod, maar ook op de individuele onderdelen daarvan, van toepassing is.

Een naam die kort en krachtig is en straks door iedereen bijna als vanzelf meteen wordt gebruikt voor de plek waar het allemaal te doen is. Dat zijn de enige voorwaarden die aan de nieuwe naam gesteld worden.

Direct na 1 december wordt door een jury de winnende inzending gekozen. De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partijen die in de MFA worden gehuisvest, van het GBOH en van de gemeente.