Pagina opties

Groter
A A
RSS

Grote belangstelling voor cursus Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) (10-04-2019)

Er is positief en massaal gereageerd door vrijwilligersorganisaties op de uitnodiging van de gemeente Bladel om barvrijwilligers de IVA cursus gratis aan te bieden. De instructie werd in samenwerking met Novadic-Kentron op een duidelijke en plezierige manier gepresenteerd door twee preventiemedewerkers. Floris Brocaar werd op twee avonden ondersteund door Karin van Gompel. De belangstelling was namelijk zo groot dat de groep moest worden gesplitst.

In totaal hebben er 208 vrijwilligers van 44 organisaties uit de gemeente Bladel en omliggende gemeenten deelgenomen. Deelname was voor alle leeftijden vanaf 16 jaar. De jongste deelnemers zijn van het geboortejaar 2002 en de oudste van 1936. Alle vrijwilligers hebben het IVA certificaat behaald.

Op deze avonden werd er flink gediscussieerd over hoe om te gaan met de regelgeving omtrent verantwoord alcohol schenken. Het delen van  informatie onderling bleek een groot voordeel van de cursusavond in vergelijking tot de digitale cursus. De digitale cursus is te vinden op: www.nocnsf.nl/iva. Hierbij kan men ook een certificaat behalen. Door een aantal barvrijwilligers is hier gebruik van gemaakt.

Waarom een instructie?

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in onder andere sportkantines, clubhuizen en feesttenten. Daarnaast wil de gemeente alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om de barvrijwilligers te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan, werd de IVA en de bovenstaande website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden.

Voor wie is de IVA?

De Drank- en Horecawet schrijft voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel dienen te beschikken. Dat betekent dat tijdens de openingstijden van de bar altijd of een leidinggevende of een IVA-gekwalificeerde aanwezig dient te zijn. Eén van deze twee is op dat moment verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bar. Volgens de wet moet een leidinggevende 21 jaar of ouder zijn en een barvrijwilliger 16 jaar of ouder. Er wordt echter geadviseerd dat een barvrijwilliger minimaal 18 is maar beter nog 23 jaar of ouder.

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met Marjo Leijten, vrijwilligersondersteuner gemeente Bladel (m.leijten@bladel.nl of tel. 06 - 19 91 70 67).