Pagina opties

Groter
A A
RSS

Gemeenteraad spreekt voorkeuren uit voor gebied De Egyptische Poort (22-05-2019)

Voor de ontwikkeling van het gebied De Egyptische Poort is door de gemeente Bladel in 2017 gekozen voor een vernieuwende aanpak waarbij de gemeenteraad en de verschillende belanghebbenden mee konden denken over wat zij wenselijk vinden voor het gebied.

In een ontwerpatelier werden door vijftien ontwerpers en vier ambtenaren onder begeleiding van mentoren verschillende visies voor De Egyptische Poort ontwikkeld. In september 2017 koos de gemeenteraad voor een combinatie van twee scenario’s. Het gaat om “De Kempische Poort” en “De toren van Bladel”. De afgelopen periode is het gecombineerde scenario verder uitgewerkt. De gemeenteraad stelde op 9 mei 2019 de uitwerking van de gecombineerde visie vast.  

Daarmee besloot de gemeenteraad welke functies waar een plek zullen krijgen in het gebied. De komende periode worden deze gebieden verder uitgewerkt. Zo wordt bijvoorbeeld de haalbaarheid van het openlucht (zwem)water en de mogelijke locatie ervan onderzocht. Ook wordt er rondom de boerderij aan de Leemskuilen 16 woningbouw gepland. Verder worden er gesprekken gevoerd met de provincie over de woningbouw en komt er een onderzoek naar de gewenste woningtypes en naar de haalbare hoeveelheid woningen.  

De gemeenteraad heeft met dit besluit ook haar voorkeur uitgesproken voor het verdiept aanleggen van de N284 ter hoogte van het kruispunt Europlaan/N284. Daarmee wordt de verbinding tussen Bladel Zuid en de rest van Bladel verbetert en wordt de oversteek naar de Egyptische Poort voor het langzaam verkeer veiliger. Bladel Zuid wordt dan ook vanuit het dorp beter bereikbaar en het groene Kempische landschap wordt verlengd richting het dorp. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de bereikbaarheid van Bladel Zuid goed blijft.  

Dat de gemeenteraad een voorkeur heeft voor het verdiept aanleggen van de N284 betekent niet dat er snel met die aanleg begonnen kan worden. Het betekent wel dat de wens voor het verdiept aanleggen van de weg mee wordt genomen in de onderzoeken die gedaan worden binnen het project voor de verbetering van de doorstroming van de N284. De uitwerking van het kruispunt Europalaan/N284 valt binnen dit project. De eerste besluitvorming rondom de N284 wordt begin 2020 verwacht. Meer informatie over het project N284 is binnenkort te vinden op de website van de gemeente Bladel: www.bladel.nl. 

Binnenkort is er een inloopavond voor de direct aanwonenden en gebruikers van het gebied De Egyptische Poort. Bent u geen direct aanwonende of gebruiker van het gebied, maar wilt u toch de inloopavond bezoeken? Dan kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen naar a.vanbree@bladel.nl of door te bellen naar mevrouw van Bree via 0497 - 36 16 36. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor de inloopavond.