Pagina opties

Groter
RSS

Gemeente Bladel zoekt jurylid voor co-housingproject Egyptische Poort (15-07-2020)

In de plannen voor De Egyptische Poort is voor het westelijk deel (het deel rond de huidige boerderij) ruimte voor woningbouw. Meer specifiek gaat het hier om plannen die betrekking hebben op co-housing.

Co-housing is een vorm van samenwonen waarbij elk huishouden of elke individuele bewoner over een eigen woonruimte beschikt, maar waar sommige voorzieningen wel gedeeld worden.

Voor het kiezen van het ontwerp van de woningen wordt een jury samengesteld. De jury bestaat uit twee raads- of commissieleden, twee wethouders en één inwoner. De gemeente Bladel is nog op zoek naar een inwoner voor in de jury. Wilt u jurylid worden en zo mee beslissen over wat er gebeurt op een deel van De Egyptische Poort? Lees dan snel verder!

Wat houdt co-housing in?

Zoals hierboven al aangehaald is co-housing een manier van samenwonen waarbij elk huishouden of elke individuele bewoner over een eigen woonruimte beschikt, maar waarin sommige voorzieningen wel gedeeld worden. Er bestaan verschillende vormen van samenwonen; bij sommige co-housingconcepten wordt alles gedeeld behalve de slaapkamer, andere projecten hebben volledige privéwoningen binnen een gemeenschappelijk woonproject. Omdat er naast een gemeenschappelijke ruimte en privéwoningen ook een goede verhouding en verbinding moet zijn tussen de privédelen en de gemeenschappelijke delen, is architectuur erg belangrijk. Het geheel moet zo ontworpen zijn dat co-housing er mogelijk is.

In een co-housing gemeenschap kunnen mensen wonen van verschillende achtergronden, leeftijden en gezinssamenstellingen. Hierbij is vooral belangrijk dat het een plek is waar bewoners zelfstandig wonen, omringd door gelijkgestemden die zich graag inzetten voor elkaar en hun buurt. Het zijn mensen die graag samen activiteiten ondernemen maar ook hechten aan hun vrijheid en privacy.

Het westelijk deel van De Egyptische Poort heeft door de N284 aan de noordzijde, het industriepark aan de westkant en het bosgebied aan de zuidkant een zekere beslotenheid die geschikt is voor het wonen in een gemeenschap. Voor het concept is het belangrijk hoe de woningen eruitzien, hoe de woningen ten opzichte van elkaar staan en hoe de openbare ruimte en de tuinen eruitzien. Tot slot moet er ook een verbinding gemaakt worden tussen De Egyptische Poort en het centrum van Bladel.

Bent u de jury-inwoner die we zoeken?

Het ontwerp dat uiteindelijk gebouwd zal worden, wordt gekozen door een jury. Deze jury bestaat uit twee raads- of commissieleden, twee wethouders en één inwoner. De jury krijgt advies op het gebied van vormgeving (door een architect), co-housing (door een ambtenaar) en financiële haalbaarheid (door een planeconoom).

De gemeente Bladel wil graag  een inwoner van de gemeente Bladel in deze jury. Belangrijk is dat de jury-inwoner interesse heeft in co-housing, architectuur en het gebied De Egyptische Poort.

Om een goede jury-kandidaat te vinden, worden er via de weekkrant en sociale media in de week van 22 juli en in de week van 19 augustus vragen gesteld die te maken hebben met co-housing, architectuur en De Egyptische Poort.

Doe mee; beantwoord de vragen en stuur ze naar de gemeente. Uit de beantwoorde vragen wordt een aantal kandidaten geselecteerd. Bij de beoordeling van de antwoorden wordt niet alleen gekeken of meerkeuzevragen juist zijn beantwoord, maar ook welke motivatie gegeven wordt bij de open vragen. Houd dus volgende week de weekkranten en onze sociale media in de gaten. Bent u met vakantie? Geen zorgen; in de week van 19 augustus worden de vragen nog een keer verspreid.

U kunt de vragen vinden in de gemeenteberichten, de gemeentewebsite en op de gemeentelijke sociale media.

De geselecteerde kandidaten krijgen bericht dat ze doorgaan naar de volgende ‘live’ ronde, waarna er één jurylid overblijft. Deze live ronde zal in september plaatsvinden.