Pagina opties

Groter
A A

Gemeente Bladel zoekt een afdelingshoofd Ontwikkeling (08-02-2018)

Bladel is een aantrekkelijke, complete gemeente, bestaande uit vijf dorpen met samen ongeveer 20.000 inwoners. De gemeente ligt erg mooi tussen de uitgestrekte bos- en heidegebieden en het weids agrarisch landschap van de Brabantse Kempen. Bladel heeft veel voorzieningen, er is een actief verenigingsleven en een modern bedrijventerrein. Kortom het is hier goed wonen, werken en recreëren.

Wegens het vertrek van onze collega zoeken wij een

Afdelingshoofd Ontwikkeling

36 uur per week

Wat vragen we van je ?

De ambitie van Bladel is om steeds meer zaken samen op te pakken met de burgers. Daarvoor richt de or-ganisatie haar aandacht naar buiten en wordt interactie gezocht met de samenleving. Dit is vooral zo bij de afdeling Ontwikkeling. Om de samenhang en integraliteit te versterken zijn beleid en projecten onderge-bracht binnen de afdeling Ontwikkeling. Als afdelingshoofd Ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor vrijwel de hele beleidsontwikkeling van onze gemeente. Je focus ligt op het creëren van optimale omstandigheden voor de medewerkers van de afdeling zodat zij, vanuit eigen verantwoordelijkheid, hoge kwaliteit kunnen leveren. Je coacht en ondersteunt de medewerkers en bevordert een cultuur waarin zij samenwerken, klankborden en elkaar aanspreken.

Het politiek bestuurlijk besluitvormingsproces is onderdeel van de producten van de afdeling. Het is de taak van het afdelingshoofd om de bestuurlijke besluitvorming en de beleidsintegraliteit te waarborgen. Het afdelingshoofd Ontwikkeling is lid van het managementteam. In die rol werk je mee aan de ontwikkeling en kwali-teit van de hele organisatie.

Wie zoeken wij ?

Je hebt een opleiding op wetenschappelijk niveau, affiniteit met de beleidsterreinen van de afdeling: welzijn, ruimtelijke ontwikkeling en openbare werken, inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en kennis van en vaardigheid in management. Als leidinggevende heb je durf, verantwoordelijkheidsgevoel en verbindend vermogen op inhoud. Verder ben je gericht op samenwerken en ben je klant- en resultaatgericht.

Wat bieden wij ?

Wij bieden een veelzijdige functie in een moderne en vooruitstrevende gemeente waar plaats is voor opleiding en ontwikkeling. Ook bieden wij een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket en de mogelijkheid van vari-abele werktijden in een organisatie in beweging. Er is ruimte voor innovatieve ideeën en experimenten. Voor deze functie loopt momenteel een herwaarderingstraject voor plaatsing in schaal 13 CAR/UWO. Verwachting is dat dit traject medio 2018 is afgerond. Tot die tijd vindt inschaling plaatsing in schaal 12 CAR/UWO, aangevuld met een arbeidsmarkttoelage. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van 16,8% van je bruto salaris. Je krijgt in eerste instantie een aanstelling van één jaar, welke afhankelijk van je functioneren en inzet, wordt verlengd met één jaar of omgezet in een vaste aanstelling.

Enthousiast ?

Bureau BMC jobs&talents begeleidt de werving en selectieprocedure. Voor meer informatie over de procedure kun je terecht op de website: www.jobsandtalents.nl/vacature-afdelingshoofd-ontwikkeling

Een assessment kan onderdeel uit maken van de werving- en selectieprocedure.