Pagina opties

Groter
A A

Gemeente Bladel en Staatsbosbeheer werken samen voor meer toezicht en handhaving in natuurgebieden (14-05-2018)

Na een jaar onderzoek in 2016 en een succesvol pilotjaar met een tijdelijk ingehuurde BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) in 2017 gaat de gemeente Bladel voortaan structureel BOA’s inzetten in de natuurgebieden. Hiervoor wordt een samenwerking opgezet met Staatsbosbeheer. Waarnemend burgemeester Maas van de gemeente Bladel en Provinciehoofd de Wit van Staatsbosbeheer, tekenden hiervoor 14 mei een overeenkomst.

Dit is een praktische uitwerking van de recent door provinciale staten bekrachtigde, provinciale ambitie om de handhaving in het buitengebied te versterken. Deze samenwerking tussen een terreinbeherende instantie en een gemeente kan een voorbeeld zijn voor het verder versterken van handhaving . Bij de implementatie wordt tevens samengewerkt met het programma SSiB (Samen Sterk in Brabant).

De gemeente Bladel wil de overlast van onder andere gemotoriseerd verkeer, (drugs)afvaldumpingen, loslopende honden, stropers en vandalisme  verminderen. In 2015 is de problematiek in kaart gebracht en vervolgens is – samen met belanghebbenden – een uitvoeringsplan opgesteld en zijn maatregelen genomen. De aanpak richt zich op bewustwording, fysieke afsluitingen en toezicht en handhaving.

In 2017 is tijdelijk een BOA ingehuurd om toezicht en handhaving te verzorgen in de natuurgebieden van de gemeente Bladel. Omdat deze pilot succesvol was, is nu structureel budget opgenomen in de begroting om te kunnen beschikken over BOA-capaciteit. Met andere Kempengemeenten, terreinbeherende organisaties en landgoedeigenaren wordt gewerkt aan een regio-brede aanpak van waaruit dit kan worden ingevuld. Ook in de regio en op provinciaal niveau is dit een actueel onderwerp.

In de tussentijd gaat de gemeente met Staatsbosbeheer aan de slag om samen te zorgen voor meer BOA-capaciteit in de gemeentelijke natuurgebieden. Marc de Wit, Provinciehoofd van Staatsbosbeheer, is blij met de samenwerking; “deze samenwerking leidt direct tot meer “ogen en oren” in de natuurgebieden van de gemeente Bladel en Staatsbosbeheer”.